Jedną z konsekwencji twardego brexitu mogą być wielokilometrowe kolejki pojazdów oczekujących na odprawę celną i paszportową. Tym samym planowanie jakiegokolwiek harmonogramu pracy kierowców może być niemożliwe, a kierowcy i przewoźnicy będą narażeni na sankcje związane z niezawinionym naruszeniem norm czasu jazdy i wymaganych okresów odpoczynku.

Dlatego też Związek pracodawców „Transport i Logistyka Polska” wystosował apel do Violety Bulc Komisarza ds, Transportu Komisji Europejskiej o wprowadzenie czasowych odstępstw od stosowania przepisów rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego.

TLP oczekuje także, że Komisja Europejska wystąpi do rządu Wielkiej Brytanii o zastosowanie takich samych czasowych odstępstw od zasad określonych w Umowie europejskiej dotyczącej pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (AETR), sporządzonej w Genewie dnia 1 lipca 1970 r. Za bałagan narobiony przez polityków nie powinni odpowiadać przedsiębiorcy i ich pracownicy.

Tekst wystąpienia TLP do Komisarz Bulc

 

Opracował: Maciej Wroński