15 stycznia br. TLP uczestniczyło w spotkaniu grupy roboczej ds. transportu Business Europe. Rozmowy skupiły się na zmianie przepisów w ramach Pakietu Mobilności 1 oraz przyszłych priorytetach prac Business Europe i Komisji Europejskiej.

Mimo ostatnich, niekorzystnych decyzji w Parlamencie Europejskim (PE) dotyczących Pakietu Mobilności 1, Business Europe pozostaje na stanowisku, że transport drogowy powinien być w całości wyłączony z przepisów o delegowaniu pracowników. Uczestnicy spotkania zastanawiali się, w jakim kierunku mogą pójść dalsze działania PE. W ramach pakietu trzech sprawozdań europosłowie odrzucili dwa z nich i przyjęli jedno. Jest to sytuacja bez precedensu. W przyszłym tygodniu zaplanowane zostało spotkanie posłów koordynatorów, podczas którego powinna zostać podjęta decyzja odnośnie do dalszego sposobu procedowania Pakietu Mobilności 1 przez PE.

Przedstawiciel TLP zwrócił uwagę na fakt, że przyjęte sprawozdanie w sprawie dostępu do zawodu przewoźnika i do rynku zawiera odniesienia do dyrektywy Rzym I. Oznacza to odejście od proponowanej kwestii delegowania pracowników i zastąpienie jej obowiązkiem nawiązania umowy o pracę z kierowcą na podstawie przepisów kraju, w którym przebywa najczęściej. Zapis ten jest kompletnie nie do przyjęcia z punktu widzenia firm transportowych.

Ponadto, omówione zostały priorytety Business Europe na najbliższą przyszłość. Wśród nich należy wymienić działania na rzecz ochrony i dostępu do wspólnego rynku UE, poprawy infrastruktury drogowej poprzez budowę odpowiedniej ilości bezpiecznych miejsc parkingowych i noclegowych dla kierowców, dążenia do zmiany przepisów i umożliwienia stosowania pojazdów o długości 25,25m na terenie UE. Jako przykład podano Finlandię, która po zmianie przepisów umożliwi poruszanie się zestawów pojazdów o długości do 34,50 m.

Z kolei przedstawiciel Komisji Europejskiej (KE) poinformował, że KE dąży do tego, aby transport drogowy był bezpieczny, przyjazny środowisku, czysty, dostępny dla użytkowników i konkurencyjny. Nastąpiła istotna zmiana w podejściu do tworzenia nowych regulacji prawnych i zagwarantowano znaczne środki finansowe m.in. na rozbudowę sieci TEN-T.

TLP oraz pozostali przedstawiciele biznesu oczekują więc na kolejny krok ze strony PE w sprawie Pakietu Mobilności 1. Niemniej jednak, TLP cały czas prowadzi działania mające na celu przyjęcie rozwiązań jak najbardziej korzystnych dla przewoźników drogowych.

Opracował:

Artur Kalisiak

Koordynator ds. Projektów Strategicznych TLP