TLP i Business Europe jednym głosem w sprawie Pakietu Mobilności

TLP i Business Europe jednym głosem w sprawie Pakietu Mobilności

8 października br., w Brukseli, TLP uczestniczyło w posiedzeniu grupy roboczej ds. transportu Business Europe. Rozmowy skupiły się na zmianach przepisów proponowanych w ramach tzw. Pakietu Mobilności. TLP oraz Business Europe podtrzymały swoje stanowisko, że transport drogowy powinien być w całości wyłączony z przepisów o delegowaniu pracowników.

„Propozycja Prezydencji austriackiej odnośnie Pakietu Mobilności jest nie do przyjęcia. Wprowadza dodatkowe, niezrozumiałe zapisy, powodujące jeszcze większe obciążenia administracyjne dla przedsiębiorców i utrudniałaby im prowadzenie działalności” – powiedział Artur Kalisiak.

Podczas dyskusji nad Pakietem Mobilności 1 podkreślono, że ostatnia propozycja Prezydencji austriackiej nie zawiera zapisów korzystnych dla przewoźników. Nie można zgodzić się na włączenie do przepisów o delegowaniu przewozów cross-trade, jak również na obowiązkowe powroty pojazdów i kierowców do kraju rejestracji firmy. Kierowcy powinni mieć wybór, gdzie i jak chcą spędzać swój wolny czas. Proponowany, 14-dniowy okres karencji w przewozach kabotażowych jest kompletnie niezrozumiały i niemożliwy do zaakceptowania. Zwłaszcza, że jednocześnie przewidywane jest włączenie kabotażu w przepisy o delegowaniu od pierwszego dnia realizacji tego typu przewozów.

Z kolei Olivier Silla, Szef Departamentu Inwestycji Transportowych w Komisji Europejskiej poinformował o pracach prowadzonych w ramach Connecting Europe Facility (CEF) i sieci TEN-T. CEF to jeden z głównych instrumentów finansowych wykorzystywany do promocji i inwestycji w rozwój infrastruktury transportowej. W najbliższych latach 60% funduszy w ramach CEF zostanie wykorzystane na rozwój korytarzy sieci bazowej TEN-T, a 40% na modernizację istniejącej sieci TEN-T.

Uczestnicy spotkania zgodzili się, że jednym z głównych zagadnień w ramach prowadzonych działań Business Europe powinna być promocja i ochrona wspólnego rynku UE. Działania podejmowane przez niektóre kraje UE zmierzają bowiem w zupełnie innym kierunku.

 

 

 

Translate »