29 września 2017 r. w Sopocie uczestniczyliśmy w Europejskim Forum Nowych Idei. W trakcie tego wydarzenia rozmawialiśmy o delegowaniu w transporcie drogowym, braku dialogu społecznego na poziomie unijnym oraz o problemach z zaświadczeniami A1.

Pierwszym z interesujących nas wydarzeń było śniadanie biznesowe z Elżbietą Bieńkowską, unijną komisarz odpowiedzialną m.in. za rynek wewnętrzny. Wśród poruszonych tematów rozmowy z Komisarz nie zabrakło kwestii delegowania pracowników. TLP wskazało m.in. na zagrożenia dla całej unijnej gospodarki ekonomii wynikające z realizacji propozycji Komisji Europejskiej dot. objęcia transportu delegowaniem. Elżbieta Bieńkowska odpowiadając na wskazane problemy stwierdziła, że prace ciągle trwają. Piłka jest w grze. A o ostatecznym kształcie, mniej lub bardziej korzystnym dla jednolitego rynku transportu drogowego i całej gospodarki unijnej zadecydują negocjacje pomiędzy rządami Państw Członkowskich Unii.

Kolejnym wydarzeniem, w którym wzięliśmy aktywny udział podczas EFNI był okrągły stół „Dialog społeczny metodą zarządzania zmianami społeczno-gospodarczymi?” Podczas dyskusji panelowej Maciej Wroński, Prezes TLP wskazał na brak faktycznego dialogu społecznego na poziomie europejskim na przykładzie prac nad rewizją dyrektywy o pracownikach delegowanych. Jego zdaniem Komisja Europejska nie przeprowadziła żadnych konsultacji społecznych, które byłyby namiastką poszanowania dialogu społecznego i wysłuchania racji partnerów społecznych. Wskazał też, że instytucje UE nie zapewniają stronom dialogu społecznego zrównoważonego wsparcia. W samym sposobie omawiania zmian oraz bilateralnych spotkań z partnerami społecznymi dominują przedstawiciele związków zawodowych, a przecież dialog  ma cechować równowaga. Odnosi się wrażenie, że Komisja Europejska wspiera instytucjonalnie związki zawodowe.

Zdaniem Wrońskiego relacje partnerów społecznych winna cechować równowaga a partnerzy winni być nastawieni na zawarcie kompromisu. Niestety trudno jest się doszukać tych elementów w relacjach ze związkami zawodowymi na poziomie europejskim. Ze strony związków zawodowych padają jedynie zarzuty pod kątem pracodawców o danej przynależności narodowej/geograficznej dotyczące dumpingu socjalnego czy też „korporacyjnej chciwości”. Jak ocenić, pod kątem istnienia przesłanek autentycznego dialogu, hasła współczesnego niewolnictwa? Czy w taki sposób – oskarżając pracodawców o zbrodnie przeciw ludzkości – związki zawodowe manifestują nastawienie na zawarcie kompromisu? Pytanie te miały raczej charakter merytoryczny.

Dlatego w ocenie TLP jakość haseł, którymi posługują się związki zawodowe na forum europejskim i całkowite zamknięcie na jakiekolwiek argumenty merytoryczne, unikanie spotkań i debat merytorycznych z środowiskiem pracodawców tworzą atmosferę pozorowania dialogu.

EFNI to także możliwość odbycia szeregu rozmów kuluarowych. TLP m.in. rozmawiało z Marcinem Zielenieckim nadzorującym ZUS wiceministrem w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki społecznej o coraz większym problemie związanym z uzyskaniem zaświadczeń A1 potwierdzających opłacanie przez przedsiębiorcę składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych pracowników spoza Unii Europejskiej. Brak tego dokumentu wymaganego przez zagraniczne służby kontrolne uniemożliwia wykonywanie międzynarodowego przewozu drogowego. Wynik tych rozmów pozwala mieć nadzieję, że problem ten wkrótce zostanie rozwiązany, co pozwoli nam nadal zatrudniać kierowców z państw byłego ZSRR.