TLP NA FORUM TRANSPORTU DROGOWEGO

TLP NA FORUM TRANSPORTU DROGOWEGO

19 kwietnia br. TLP uczestniczyło w spotkaniu z Wiceministrem Infrastruktury i Budownictwa Jerzym Szmitem w ramach platformy współpracy stowarzyszeń przewoźników – Forum Transportu Drogowego. Podczas spotkania przedstawiono najważniejsze postulaty branży związane z kształceniem kierowców w ramach szkół zawodowych.

Podczas spotkania wiceminister poinformował również, iż Resort wystąpił do Ministerstwa Edukacji Narodowej z wnioskiem o modyfikację podstawy programowej, aby możliwe było także szkolenie uczniów w zakresie kat. C oraz C+E. Co więcej, w odpowiedzi na rekomendacje przedstawione przez TLP w raporcie „Rynek pracy kierowców”, Resort przygotowuje rozwiązania, który pozwoli na wcześniejsze uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami przez uczniów.

Obecna na spotkaniu przedstawicielka TLP – Joanna Rutkowska zwróciła uwagę, że podejmując działania na rzecz zmiany w kształceniu kierowców zawodowych nie powinniśmy zapominać, że ich efekty będą widoczne dopiero za kilka lat, dlatego ważne jest, aby równolegle działać na rzecz zatrzymania kierowców w zawodzie oraz usprawnienia w zatrudnianiu cudzoziemców. Obecnego deficytu kierowców zawodowych nie jesteśmy w stanie uzupełnić tylko i wyłącznie na podstawie przyszłych absolwentów szkół zawodowych, dlatego niezbędne jest systemowe podejście do problemu.

Podczas dalszej dyskusji pojawiły się zastrzeżenia co do funkcjonowania społecznej komisji ds. podziału zezwoleń. Wiceminister odnosząc się do wniosku o zmianę jej składu, wskazał, że jest otwarty na propozycje środowiska w tym zakresie.

Z kolei do uwag w zakresie terminów wydawania świadectw kierowców oraz wypisów z licencji odniosła się nowo powołana Dyrektor Biura ds. Transportu Międzynarodowego GITD Olga Tworek, informując, że ostatnim okresie biuro zostało wzmocnione kadrowo, co przyczyniło się do usprawnienia procesu wydawania dokumentów. TLP ponowiło wniosek o rezygnację z obowiązku podawania numeru rejestracyjnego na etapie składania wniosku o wypisy z licencji, co przyśpieszyłoby cały proces. Przedstawiciele GITD zobowiązali się do analizy możliwości zmiany procedury w tym zakresie. Poinformowała ponadto, że 31 maja 2017 r. ma ruszyć elektroniczny system kontroli zezwoleń zagranicznych.

Obecni na spotkaniu zwrócili również uwagę na niewystarczające działania Inspekcji Transportu Drogowego w zakresie zwalczania działalności nieuczciwych spedytorów, kontroli baz transportowych. Minister Szmit zapowiedział, że przyjrzy się problemowi oraz możliwościom zwiększenia skuteczności zwalczania różnego rodzaju nieuczciwych praktyk.

W ostatniej części dyskutowano na temat prac prowadzonych przez Komisję Europejską w zakresie delegowania pracowników oraz nowelizacji pakietu drogowego. Zebrani byli zgodni co do pozytywnej oceny działań zarówno Resortu, jak i Rządu na rzecz wyłączenia transportu spod regulacji dyrektywy o delegowaniu. Po spotkaniu Forum ma zostać przygotowane stanowisko w odniesieniu do prawdopodobnych propozycji Komisji, które będzie głosem polskich przewoźników w dyskusji nad tymi zmianami.

Translate »