TLP O WYZWANIACH SEKTORA TRANSPORTU NA POSIEDZENIU BUSINESSEUROPE

TLP O WYZWANIACH SEKTORA TRANSPORTU NA POSIEDZENIU BUSINESSEUROPE

20 kwietnia br. odbyło się posiedzenie grupy roboczej ds. transportu BusinessEurope (paneuropejskiej federacji zrzeszającej pracodawców), w którym udział wzięli przedstawiciele TLP.

Jednym z głównych dyskutowanych tematów była rewizja rozporządzenia TEN-T (The Trans-European Transport Network), której główne założenia na spotkaniu prezentował gość specjalny – urzędnik Komisji Europejskiej, Dyrektor Eddy Liegeois. Zmianie mają ulec wytyczne dot. krajowych i unijnych inwestycji w infrastrukturę transportową oraz finansowania w ramach instrumentu „Łącząc Europę” i innych odpowiednich programów UE, które są obecnie regulowane rozporządzeniem 1315/2013. Konsultacje publiczne w tej sprawie są nadal otwarte (do 5 maja br.) i koncentrują się wokół następujących zagadnień:

  • Określenie głównych założeń dot. infrastruktury transportowej na poziomie UE w nadchodzących latach takich jak dekarbonizacja transportu; tworzenie infrastruktury transgranicznej; wdrażanie innowacyjnych rozwiązań; multimodalne łańcuchy transportowe (lepsze połączenia między portami, lotniskami, terminalami kolejowo-drogowymi); standardy jakości infrastruktury; zmniejszenie kosztów środowiskowych związanych z transportem.
  • Określenie dalszych wymogów w zakresie infrastruktury niezbędnych z punktu widzenia celu dekarbonizacji sektora transportu.
  • Ocena obecnych instrumentów mających na celu ułatwienie i przyspieszenie realizacji sieci najważniejszych połączeń w UE.
  • Określenie nowych parametrów/wymogów w celu poprawy jakości i odporności infrastruktury.
  • Określenie sposobów dalszego wzmacniania cyfryzacji, innowacji i automatyzacji.

 

Obecny na spotkaniu urzędnik Komisji potwierdził, że rewizji ww. rozporządzenia będzie przyświecało to, aby sektor transportu i infrastruktura transportowa w UE stała się „bardziej zielona, cyfrowa i odporna”. Komisja przedstawi swoją propozycję w tym zakresie do końca br., a nowe prawo mogłoby zostać uchwalone na początku 2023 r.

Innym dyskutowanym tematem była unijna Strategia na rzecz Zrównoważonej i Inteligentnej Mobilności, zaproponowana przez Komisję w grudniu 2020 r. Jest ona integralną częścią Zielonego Ładu zakładającego zrównoważony rozwój i wzrost w Europie. Ma się na nim opierać gospodarczy paradygmat UE. Sama w sobie Strategia nie narzuca szczegółowych rozwiązań, ale prezentuje Plan Działania UE z 82 inicjatywami, które Komisja zobligowała się przedstawić w ciągu najbliższych 4 lat. Zgodnie z jej założeniami, do 2030 r. po europejskich drogach ma jeździć co najmniej 30 mln bezemisyjnych samochodów osobowych i 80 tys. ciężarówek. Komisja chciałby z jednej strony zwiększyć podaż pojazdów bezemisyjnych, a z drugiej popyt na nie. W przypadku opłat za drogi, ma się odejść od winiet czasowych na rzecz opłat za każdy przejechany samochodem kilometr, w myśl zasady, że zanieczyszczający środowisko płaci.

Jako branża wspieramy zieloną transformację, mając świadomość, że będzie się dokonywała. Zwracamy jednak uwagę, że musi być ona sprawiedliwa. W Niemczech czy Szwajcarii przedsiębiorcy mogą liczyć na duże dopłaty przy wymianie taboru na mniej emisyjny lub bezmisyjny, i to z środków krajowych, a nie unijnych. W Polsce nie ma dopłat na taką skalę. Strategia nie bierze także pod uwagę, że różne kraje UE mają różny punkt startu do zielonej transformacji. Obawiamy się, że strategia długofalowo może nasze firmy stawiać w gorszym położeniu niż zachodnie.

Na spotkaniu BusinessEurope zobowiązało się także do utrzymania specjalnego szybkiego kanału komunikacyjnego z dyrekcjami generalnymi Komisji ds. Mobilności (DG MOVE) oraz Jednolitego Rynku (DG GROW), z którego TLP korzystało już nie raz chociażby podczas kryzysu jaki powstał na granicach Czesko-Niemieckiej i Austriacko-Niemieckiej, informując Komisję o wprowadzeniu przez Niemcy nieuzasadnionych i sprzecznych z unijnymi wytycznymi dot. Zielonymi Korytarzy kontroli kierowców na obecność COVID-19.

 

*Więcej bieżących informacji na strefie członkowskiej TLP.

 

Opracował:
Adam Dorywalski
Stały Przedstawiciel TLP przy UE

 

Translate »