30-31 br. uczestniczyliśmy w corocznej konferencji „EXPO TRANZIT 2019” która odbyła się Cluj-Napoca w Rumunii. Główną tematyką wydarzenia były zagrożenia, jakie niosą za sobą przegłosowane przez PE poprawki do pakietu mobilności. Jednocześnie TLP wykorzystało ten czas na spotkania i rozmowy z posłami do Parlamentu Europejskiego z Rumunii oraz z zaprzyjaźnionymi organizacjami: ARTRI (Asociaţia Românǎ pentru Transporturi Rutiere Internaţionale), ATM Bucovina (Asociaţia Transportatorilor de Mǎrfuri), FORT (Federaţia Operatorilor Români de Transport), APULUM (Asociaţia Operatorilor de Transport Routier).

Podczas spotkania zgodzono się, że propozycje m.in. stosowania rozporządzenia Rzym I do transportu drogowego, ograniczenia możliwości operacji cross-trade i kabotażu, obowiązkowe powroty pojazdu do kraju rejestracji firmy bardzo negatywnie wpłyną na funkcjonowanie firm przewozowych z Europy Środkowo-Wschodniej, ale również i z Europy Zachodniej. Politycy z największych krajów UE zdają się nie do końca o tym pamiętać. Podkreślił to również w swoim wystąpieniu podczas konferencji Frederik Vanden Bogaerde, reprezentujący kancelarię prawną „Transport Law Advisors”. Belgijskie firmy transportowe są zaniepokojone kierunkiem zmian proponowanych przepisów.

Przewoźnicy z Rumunii akcentowali, że są w mniej korzystnej sytuacji, gdyż nie eksportują tak dużych ilości towaru jak np. Polska. Co więcej, sytuacja polityczna w tym kraju i liczne zmiany na najwyższych stanowiskach państwowych, w tym ministra transportu, nie ułatwiają im dialogu oraz prowadzenia długofalowej współpracy ze stroną rządową.

-Współpraca z przewoźnikami z Rumunii jest jednym z priorytetów i będzie prowadzona, mimo utrudnień w samym ministerstwie zapewnił Mircea Florin Biban, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu Rumunii. Poinformował również, że Rumunia, podobnie jak robią to już polskie firmy, planuje zatrudnianie kierowców spoza UE, w tym z Ukrainy. W tym celu planowane jest przyjęcie odpowiednich przepisów ułatwiających nabór kierowców spoza UE

Artur Kalisiak, koordynator ds. Projektów Strategicznych TLP zwrócił uwagę, że jednocześnie proponowane są kolejne niekorzystne zmiany w przepisach dot. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy czy delegowania. Co więcej, utworzony zostanie kolejny organ kontrolny, tzw. Europejska Agencja Pracy (ELA). Wszystko to niewątpliwie ograniczy możliwości swobodnego świadczenia usług transportowych na wspólnym, europejskim rynku.

Z kolei Maria Grapini, poseł do PE, podkreśliła wagę i potrzebę współpracy polityków z danego kraju w zakresie transportu drogowego, bez względu na ich poglądy i podejście do innych kwestii. Tylko wspólnymi siłami jesteśmy w stanie tworzyć i zmieniać przepisy UE tak, aby nie utrudniały one prowadzenia działalności w żadnej dziedzinie gospodarki i nie ograniczały podstawowych praw gwarantowanych przez UE, tj. swobody przepływu towarów i osób oraz swobody prowadzenia działalności. W tym celu planowana jest w najbliższym czasie organizacja wspólnego spotkania wszystkich przedstawicieli Rumunii w PE (32 posłów).

TLP wraz z organizacjami Rumuńskimi uzgodnili, że jeszcze usilniej będą dążyć do uświadamiania ustawodawców i polityków w swoich krajach, jak również w instytucjach UE, jak istotne jest tworzenie prawa przyjaznego przedsiębiorcom. W przeciwnym razie obniżana jest konkurencyjność gospodarki całej UE, co w efekcie doprowadzi również do wzrostu cen nie tylko usług transportowych, ale i wszystkich produktów dostępnych na rynku UE. Wiele małych i średnich firm transportowych z całej UE zmuszona będzie do zamknięcia działalności z uwagi na brak możliwości sprostania w praktyce wymogom proponowanym m.in. w pakiecie mobilności.