11 kwietnia br. TLP uczestniczyło w spotkaniu z uczniami szkół zawodowych i gimnazjalnych w Ostrołęce. Spotkanie zorganizował Urząd Miasta Ostrołęka we współpracy ze Zrzeszeniem Przewoźników Drogowych w Ostrołęce oraz członkiem TLP – firmą Targor-Truck, która od wielu lat wspiera kształcenie młodzieży właśnie w Ostrołęce.
Celem spotkania była promocja zarówno zawodu kierowcy, jak i firm należących do ZPD i TLP, jako przyszłych pracodawców oferujących najlepsze warunki na rynku w tym zakresie.
Podczas spotkania przedstawione zostały pozytywne zmiany jakie zaszły w sektorze transportu drogowego na przestrzeni ostatnich lat zarówno w sferze socjalnej, infrastruktury drogowej jak i taboru. Omówiono również wymagania, jakie muszą spełnić kandydaci na kierowców zawodowych.
Opracował Artur Kalisiak