Prowadzona przez Komisję Europejską Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego to największa platforma funkcjonująca w społeczeństwie obywatelskim dotycząca bezpieczeństwa ruchu drogowego. Do inicjatyw przyłączyła się również Transport i Logistyka Polska.

Jako inicjatywa prowadzona przez Komisję Europejską, Karta odgrywa istotną rolę w ogólnoeuropejskich dążeniach do tego, aby nasze drogi były bezpieczniejsze. Członkowie tej społeczności reprezentują organizacje, przedsiębiorstwa i instytucje wdrażające inicjatywy adresowane do swoich członków, pracowników i reszty społeczeństwa obywatelskiego.

Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ma na celu promowanie zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego w działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w całej Europie. Jej misja opiera się na podstawowych zasadach działania społeczeństwa: konieczności połączenia wysiłków zainteresowanych stron i społeczeństwa obywatelskiego w celu przejęcia wspólnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo na drogach w swojej okolicy, regionie, kraju.