18 czerwca br. gościliśmy w siedzibie TLP przedstawicieli Ambasady Zjednoczonego Królestwa w Warszawie, z którymi rozmawialiśmy na temat dalszych relacji UK-UE oraz możliwości wykonywania przewozów pomiędzy obiema stronami. Wielka Brytania jest dla naszych przewoźników ważnym kierunkiem pracy przewozowej, tymczasem pomimo upływających miesięcy wciąż brakuje konkretnych wytycznych w zakresie transportu.

Przypomnijmy, że obecnie trwa tzw. okres przejściowy, podczas którego transport drogowy do/z Zjednoczonego Królestwa odbywa się na dotychczasowych zasadach. Okres ten zakończy się jednak 31 grudnia 2020 r. Trudne negocjacje mające na celu wypracowanie porozumienia między UE a UK toczą się już od kilku miesięcy. W dalszym ciągu istnieje jednak zbyt wiele rozbieżności w kluczowych kwestiach jak np. rybołówstwo (dostęp do wód terytorialnych UK), warunki konkurencyjności czy rozstrzyganie sporów i stosowanie właściwych przepisów w tym zakresie.

James Hughes, Minister Radca ds. Ekonomicznych w Ambasadzie UK w Warszawie podkreślił w rozmowie z TLP, że strona brytyjska nie jest zainteresowana przedłużaniem procesu negocjacji i od samego początku dąży do osiągnięcia porozumienia, które będzie korzystne dla obu stron. Według Ambasady UK różnice w stanowiskach dotyczą m.in. formy proponowanych rozwiązań, ale cel jest jednakowy: utrzymanie możliwie najlepszych stosunków ekonomicznych i warunków do dalszego prowadzenia wymiany towarowej i współpracy na poziomie jak najbardziej zbliżonym do obecnego.

Niestety, w opinii UK przedstawiciele UE w każdej kolejnej rundzie negocjacji powtarzają jedynie swoje niezmienne, niezwykle twarde stanowisko, nie starając się go zmienić w celu osiągnięcia porozumienia.

Pocieszający może być natomiast fakt, że 15 czerwca br. obyło się spotkanie Premiera Zjednoczonego Królestwa Borisa Johnsona z Przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen oraz byłym Głównym Negocjatorem UE Michelem Barnier. Po spotkaniu Premier UK stwierdził, że obie strony są już blisko osiągnięcia porozumienia. Oczekuje się, że negocjacje mocno przyspieszą w lipcu br.

Prezes TLP Maciej Wroński zaznaczył, że polscy przewoźnicy nie opowiadają się za żadną ze stron negocjacji. Dla polskiego sektora transportu najistotniejsze jest wypracowanie porozumienia UE-UK do końca br., czyli przed upływem  okresu przejściowego. W przypadku braku takiego porozumienia wymiana towarowa w relacji UE-UK, realizowana transportem drogowym będzie w początkowym okresie utrudniona. Mamy jednak nadzieję, że nawet w tym negatywnym scenariuszu, problemy związane z kontrolami granicznymi i procedurami administracyjnymi zostaną z biegiem czasu rozwiązane. A my nadal będziemy obecni na rynku brytyjskim. Bez naszych przewoźników nie będzie możliwe zapewnienie wymiany handlowej UE-UK na niezbędnym poziomie. Prezes Wroński wyraził również ubolewanie, że zbyt wiele kwestii istotnych dla polskich przewoźników jest traktowanych przez pryzmat stricte polityczny.

W najbliższym czasie, TLP we współpracy z Ambasadą UK w Warszawie zorganizuje webinar dla firm członkowskich. Jego tematyką będzie kwestia szczegółów związanych ze stopniowym wprowadzeniem przez władze UK kontroli granicznych od 1 stycznia 2021 r. Szczegóły przekażemy Państwu po ich uzgodnieniu z Ambasadą.

Pozostajemy w kontakcie zarówno ze stroną brytyjską, jak i odpowiedzialnymi za te kwestie po stronie Polski resortami, aby dostarczać Państwu wiarygodnych i szczegółowych informacji na temat przyszłości przewozów do/z Wielkiej Brytanii.

Niezbędne informacje o przywróceniu kontroli granicznych po stronie brytyjskiej dostępne są tutaj.

Opracował:

Artur Kalisiak

Koordynator ds. Projektów Strategicznych TLP