W trakcie spotkania konsultacyjnego z ministrem transportu Andrzejem Adamczykiem rozmawialiśmy o dalszych działaniach związanych z pakietem mobilności. „Wiele procedur zostało naruszonych podczas przyjęcia 4 kwietnia br. stanowiska Parlamentu Europejskiego w sprawie pakietu mobilności” – podkreślił minister Andrzej Adamczyk. Zaznaczył również, że resort infrastruktury jak i cały polski Rząd będzie aktywnie działać w celu poszerzenia koalicji państw „podobnie myślących” w kwestiach mobilności i konkurencyjności.

W trakcie dyskusji Maciej Wroński Prezes TLP wskazał, że Sprawozdanie przyjęte przez Parlament Europejski jest dużo bardziej niekorzystne niż podejście ogólne Rady UE. Zwrócił również uwagę na kwestię prac nad zmianą przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, gdzie niektóre proponowane rozwiązania mogą mieć bardzo niekorzystne skutki zarówno dla przedsiębiorców transportowych, jak i dla kierowców.

Z kolei Tomasz Ziaja członek Zarządu OZPTD zwrócił uwagę na zagrożenia ze strony zagranicznej poza unijnej konkurencji ze wschodu i południa. Dziś na jej rzecz działają nie tylko unijne regulacje, ale także zbyt wysoki limit wwożonego do polski paliwa i nadmierna liczba polskich zezwoleń wydawana naszym konkurentom.

Odnosząc się do skutków przyszłych unijnych regulacji w zakresie ograniczenia emisji CO2, Prezes Wroński poprosił ministra Adamczyka o organizację spotkania i podjęcie dialogu mającego na celu zmiany w założeniach redystrybucji środków Funduszu Niskoemisyjnego. Powinien on być dostępny dla wszystkich polskich przedsiębiorców, na takich samych zasadach jakie obowiązują w Niemczech lub we Francji. Tylko tak branża będzie nadal mogła być konkurencyjna na europejskim rynku.

Właśnie teraz potrzebujemy wsparcia w tym dla małych firm, a nie tylko dla pośredników w sprzedaży pojazdów.

Na zakończenie minister Adamczyk obiecał organizację spotkania z ministrem energii Krzysztofem Tchórzewskim oraz ministrem rodziny, pracy i polityki społecznej Bożeną Borys-Szopą, celem szczegółowego omówienia poruszonych dziś kwestii leżących w gestii ww. ministrów.

Opracował:

Artur Kalisiak

Koordynator ds. Projektów Strategicznych TLP