TLP sceptycznie o ustanowieniu Europejskiego Urzędu ds Pracy

TLP sceptycznie o ustanowieniu Europejskiego Urzędu ds Pracy

7 stycznia 2018 upłynął termin europejskich konsultacji dotyczących Europejskiego Urzędu ds Pracy oraz europejskiego numeru ubezpieczenia społecznego, które trwały od 27 listopada 2017 roku. W konsultacjach nie mogło zabraknąć głosu TLP, Szczególnie, że w naszej ocenie ewentualne utworzenie nowej służby kontrolnej miałoby bardzo duży wpływ międzynarodowy transport drogowy. Europejski Urząd ds Pracy miałby bowiem odpowiadać między innymi za „egzekwowanie przepisów UE dotyczących mobilności pracowników w sposób sprawiedliwy, prosty i skuteczny„.

Jak czytamy w informacji wstępnej do konsultacji ” w wygłoszonym w 2017 r. orędziu o stanie Unii przewodniczący Jean-Claude Juncker ogłosił plany utworzenia Europejskiego Urzędu ds. Pracy, który mógłby zagwarantować egzekwowanie przepisów UE dotyczących mobilności pracowników w sposób sprawiedliwy, prosty i skuteczny. Ponadto przewodniczący zapowiedział wprowadzenie europejskiego numeru ubezpieczenia społecznego, który miałby uprościć i unowocześnić kontakty obywateli z administracją w wielu obszarach polityki. Wnioski ustawodawcze dotyczące obu inicjatyw zapowiedziano w programie prac Komisji Europejskiej na 2018 r. Planowana data ich przyjęcia to II kw. 2018 r. Konsultacje społeczne mają na celu zebranie opinii zainteresowanych stron na temat wspomnianych wyżej kwestii. Opinie te zostaną następnie wykorzystane w procesie przygotowania oceny skutków.”

TLP w sposób sceptyczny odnosi się do utworzenia nowej instytucji europejskiej, która w swej istocie kumulowałaby kompetencje krajowych inspekcji pracy. Czy to w praktyce oznaczałoby ich likwidację czy wymienianie się kompetencjami między poszczególnymi inspekcjami, czy też inspekcjami a Europejskim Urzędem ponad ich krajowe umocowanie ustawowe?

Konsultacje w powyższym przedmiocie wydają się zbudowane pod tezę o konieczności utworzenia takiej instytucji i wyrażają bardziej projekcję Europy bardziej socjalnej niż przemyślane założenie legislacyjne, które w uporządkowany sposób i z poszanowaniem kompetencji państw członkowskich w zakresie prawa pracy upraszczałoby kwestię poszanowania praw pracowników w obrocie transgranicznym.

Opracowanie Joanna Jasiewicz

Translate »