TLP SYGNATARIUSZEM POROZUMIENIA POMIĘDZY MEN A FTD

TLP SYGNATARIUSZEM POROZUMIENIA POMIĘDZY MEN A FTD

11 lipca br. podpisano porozumienie pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej (MEN) a organizacjami tworzącymi Forum Transportu Drogowego (FTD). TLP, jako sygnatariusz porozumienia, będzie jeszcze mocniej wspierać współpracę na rzecz szkolnictwa branżowego i technicznego w zawodach związanych z transportem drogowym.

„40 procent absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i 30 procent absolwentów techników jest bezrobotnych. To znaczy, że te proporcje są niewłaściwe i musimy je zmienić.” – powiedziała Marzena Machałek, Sekretarz Stanu w MEN.

Problem braku wykwalifikowanej kadry pracowniczej jest szczególnie widoczny w branży transportowej. Tego typ inicjatywy pozwolą na uzupełnienie braków kadrowych w niedalekiej perspektywie. Zdobycie przez młodych ludzi wiedzy i doświadczenia do podjęcia pracy w zawodzie kierowca-mechanik jest niezbędne z punktu widzenia przedsiębiorców transportowych.

Podpisanie porozumienia ma na celu współpracę pomiędzy MEN i przewoźnikami w podnoszeniu jakości oraz efektywności szkolnictwa branżowego i technicznego, a także dostosowywania go do potrzeb zmieniającego się rynku pracy.

Forum Transportu Drogowego to platforma skupiająca ponad 40 różnych organizacji zrzeszających przewoźników transportu drogowego w Polsce. Główny cel prac FTD to dyskusja i wypracowywanie wspólnego stanowiska dotyczącego najistotniejszych kwestii i problemów, z jakimi spotyka się branża transportowa.

TREŚĆ POROZUMIENIA ZNAJDĄ PAŃSTWO TUTAJ >>>

Opracował:

Artur Kalisiak

Translate »