Administracyjne ograniczenia dostępu do infrastruktury drogowej są problemem nie tylko dla przewoźników. To realna bariera w dla działania praktycznie każdej branży polskiej gospodarki narodowej. Chodzi o problem tzw. „ostatniej mili”. Nawet w przypadku dojazdu do położonych przy autostradach centrów logistycznych i innych przedsiębiorstw ostatnie kilometry pokonać trzeba po drodze samorządowej. A to oznacza, że zgodnie z prawem mogą nimi jeździć pojazdy załadowane jedynie do połowy.

koalicja11_5_logo_internet_biel

Dlatego przedsiębiorcy należący do różnych branż postanowili utworzyć „Koalicję 11,5”. Przystąpić do niej może każda organizacja społeczna i każdy indywidualny przedsiębiorca. Tylko razem możemy wywrzeć skuteczny nacisk na administrację rządową, aby „uwolnić ośkę”. Czyli zapewnić dojazd załadowanym zgodnie z warunkami technicznymi pojazdem do miejsca załadunku i rozładunku.

Nie chcemy rozjeżdżać polskich dróg samorządowych. Chcemy tylko zjechać z drogi krajowej i mieć możliwość dowiezienia lub odebrania ładunek najkrótszą możliwą drogą. Dziś w wielu rejonach polski, gdzie nie istnieje droga o nacisku 11,5t ludzie mogą tylko marzyć, aby w ich okolicy znalazły się inwestycje zapewniające im miejsca pracy. A tych inwestycji nie będzie dotąd, dopóki nie będzie możliwości zapewnienia transportu na zasadach takich jak w Czechach, na Słowacji, na Węgrzech, nie mówiąc już o innych państwach należących do tzw. starej Unii.

Celem „Koalicji 11,5t” jest:

  • podejmowanie wspólnych działań na rzecz zniesienia ograniczeń w dostępie do infrastruktury drogowej;
  • promowanie rozwiązań wspierających poprawę efektywności transportu oraz obniżenie jego kosztów zewnętrznych;
  • aktywne przeciwdziałanie tworzeniu barier administracyjnych dla zwiększania dostępności infrastruktury drogowej;
  • podejmowanie dialogu z administracją rządową oraz samorządową na rzecz większej dostępności infrastruktury drogowej dla przewozów ładunków, paliw, betonu;
  • działanie na rzecz likwidacji barier w łańcuchach dostaw w strategicznych branżach polskiej gospodarki, w tym produkcji, budownictwie oraz przemyśle naftowym;
  • popularyzowanie wiedzy na temat skutków ograniczeń tonażowych wśród opinii publicznej.

Więcej informacji na stronie „Koalicji 11,5”: http://www.koalicja11i5.pl/

Uwolnijmy razem ośkę!!!