22 maja br przedstawiciele TLP spotkali się w Ambasadzie Francji z attache odpowiedzialnym za kwestie transportu międzynarodowego celem aktualizacji informacji dotyczących opłaty za korzystanie z systemu SIPSI, omówienia bieżących problemów transportu jak i potencjalnych nowych przepisów prawnych, które mogą dotyczyć transportu wraz ze zmianą na stanowisku Ministra Pracy oraz Sekretarza ds transport po wyborach prezydenckich w maju br.

W wyniku spotkania ustalono, iż wejście w życie opłaty za korzystanie z systemu SIPSI (40 EUR od wydanego zaświadczenia) jest planowane na początek 2018 roku w związku ze złożonym procesem konsultacji wewnętrznych przepisów wykonawczych we Francji. Projekt przepisów wykonawczych jest obecnie przedmiotem wewnętrznych prac Ministerstwa Pracy.

Na chwilę obecną Ambasada nie posiada też informacji o jakichkolwiek nowych przepisach, które miałby zostać wprowadzone i dotyczyłyby transportu międzynarodowego, w szczególności kolejnych zmian do wewnętrznych regulacji francuskich w przedmiocie delegowania pracowników. Francja koncentruje obecnie swe działania, w zakresie delegowania, na zwalczaniu tzw. klauzuli Moliera, która zakłada obowiązek pracownika delegowanego do Francji znajomości języka francuskiego.

Analogiczne spotkania odbyły się także w Ambasadach Francji w krajach członków Sojuszu na rzecz Przyszłości Transportu, wśród założycieli którego jest także TLP.

Opracowanie: Joanna Jasiewicz