TLP W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM

TLP W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM

Zbliżająca się przerwa wakacyjna w Parlamencie Europejskim to też okres intensywnych spotkań przed jesiennymi głosowaniami. Dlatego też przedstawiciele TLP (eksperci i praktycy z firm członkowskich) spotkali się 17 lipca z europosłem Wim van de Camp – jednym z głównych sprawozdawców Pakietu Mobilności oraz koordynatorem ds. transportu największej grupy politycznej w Parlamencie Europejskim (EPP). TLP poszukiwało odpowiedzi na pytanie, co dalej z Pakietem Mobilności i jak (poszerzony) model delegowania pracowników miałby w ogóle być wprowadzony w transporcie?

Lipcowa sesja plenarna Parlamentu Europejskiego kolejny raz pokazała głęboki podział wśród europejskich polityków w sprawie delegowania pracowników w transporcie, powrotów do domu, odpoczynków w kabinach czy wykonywania kabotażu. I po raz kolejny nie udało się wypracować kompromisowych rozwiązań. Stąd pojawiły się różne koncepcje dotyczące przyszłości części socjalnej Pakietu Mobilności – od całkowitego rozpoczęcia prac nad Pakietem, w tym wybór innych sprawozdawców, po ich kontynuację i większy wkład sprawozdawców-cieni.

Przedstawiciele TLP z europosłem Wim van de Camp - jednym z głównych sprawozdawców Pakietu Mobilności.

Przedstawiciele TLP z europosłem Wim van de Camp – jednym z głównych sprawozdawców Pakietu Mobilności.

Podczas spotkania ze sprawozdawcą podkreśliliśmy:

  • konieczność kontynuacji prac, w celu podjęcia decyzji jeszcze przed ponownymi wyborami do Parlamentu Europejskiego w maju 2019 roku – biznes nie może być prowadzony w warunkach niepewności co do prawa obowiązującego w najbliższych latach;
  • konieczność powtórnej analizy skutków objęcia delegowaniem przewozów transgranicznych, w tym zakresu proponowanych wyłączeń i sposobu liczenia doby pracy pracownika – propozycje idące w kierunku ograniczania lub rezygnacji z wyłączeń od delegowania spowodowałyby w naszej ocenie poważne zakłócenia wymiany towarowej w UE.

Ponadto podczas dyskusji wskazano bardzo duże obawy ze strony branży co do możliwości stosowania proponowanych zmian dotyczących odbioru odpoczynków w kabinie pojazdu oraz innych zasad tygodniowego wypoczynku. Brak odpowiedniej infrastruktury parkingowej z zapleczem noclegowych uniemożliwi pracę na długich dystansach (przewozy z i do peryferyjnych państw UE) lub spowoduje powszechne łamanie przyjętego prawa.

Na zakończenie rozmów TLP podtrzymało obietnicę kontynuacji wsparcia europosłów w dalszych pracach nad Pakietem. Z kolei poseł Wim van De Camp zadeklarował wolę dalszego pogłębiania swojej wiedzy w zakresie funkcjonowania transportu oraz poszukiwania funkcjonalnych dla transportu rozwiązań legislacyjnych.

Kolejne spotkania już wkrótce.

Opracowała:

Joanna Jasiewicz

Translate »