TLP Z KOMISJĄ EUROPEJSKĄ O SOCJALNYCH REGULACJACH DLA BRANŻY TRANSPORTU

TLP Z KOMISJĄ EUROPEJSKĄ O SOCJALNYCH REGULACJACH DLA BRANŻY TRANSPORTU

Na zaproszenie Transportu i Logistyki Polskiej w siedzibie związku gościł Pan Denis Genton z Komisji Europejskiej, pełniący funkcję szefa jednostki odpowiedzialnej za delegowanie pracowników w UE.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele TLP oraz eksperci z zaprzyjaźnionych organizacji. Przedmiotem dyskusji były m.in. alarmujące propozycje zmian w europejskiej procedurze wydawania zaświadczeń A1, obowiązek ubezpieczania kierowcy w kraju przyjmującym, a nie wysyłającym, nowy europejski urząd kontrolny. TLP złożyło na ręce gościa list ze szczegółowymi pytaniami oraz zastrzeżeniami do wyżej wskazanych regulacji. Naszym zdaniem będą one mieć katastrofalne skutki dla europejskiej mobilności.

Szczegóły spotkania oraz przekazany list są udostępnione w strefie członkowskiej.

Opracowała:

Joanna Jasiewicz

Translate »