TLP zwraca się do Podsekretarza Stanu Jerzego Szmita ws. rozporządzenia wykazu dróg

TLP zwraca się do Podsekretarza Stanu Jerzego Szmita ws. rozporządzenia wykazu dróg

Związek pracodawców TLP przesłał na ręce Jerzego Szmita Podsekretarza Stanu Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa – stanowisko dotyczące opublikowanego na stronach Rządowego Centrum Legislacyjnego projektu dotyczącego wykazu dróg krajowych i wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku na oś do 10 i 8 ton.

TLP zwróciła się do Podsekretarza Stanu Jerzego Szmita o wykreślenie z projektu rozporządzenia wszystkich dróg krajowych lub ich odcinków, na których planowane jest utrzymanie zakazu ruchu pojazdów o nacisku osi 11,5 t. Wszystkie drogi krajowe powinny być dostępne do ruchu zgodnego z warunkami technicznymi pojazdów lub ich zespołów.

Obecna sieć dróg, na których dopuszczony jest ruch pojazdów o nacisku 11,5t jest ograniczona do niespełna 2% wszystkich dróg, co wpływa na zwiększenie kosztów przewozu towarów które i tak finalnie pokrywane są przez konsumenta w postaci zwiększonej ceny produktu.

W piśmie TLP odwołuje się również do Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) wskazując na potrzebę eliminowania barier w rozwoju polskiego eksportu, który odbywa się głównie z wykorzystaniem transportu drogowego. Towary eksportowe z miejscem przeznaczenia położonym na terenie innych państw członkowskich UE powinny być ładowane ze standardem unijnym na nacisk właśnie 11,5 tony. W przesłanym dokumencie związek podkreśla, iż na kwestię ograniczeń w dostępie do infrastruktury drogowej zwróciła uwagę również Komisja Europejska, stwierdzając, że Polska uchybiła zobowiązaniom członkowskim poprzez niepełne wdrożenie Dyrektywy Rady 96/53/WE, jednocześnie kierując sprawę do rozpatrzenia przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Co ważne, w opinii TLP dopuszczenie do ruchu pojazdów o nacisku 11,5t/oś na całej sieci dróg krajowych usunie jedynie rozbieżność pomiędzy stanem formalno-prawnym a stanem faktycznym, gdzie w rzeczywistości pojazdy 11,5 t od dawna poruszają się po wszystkich polskich drogach.

Stanowisko TLP ws. rozporządzenia wykazu dróg PDF

logo

 

Uwolnijmy razem ośkę!!! Więcej informacji na stronie „Koalicji 11,5”: http://www.koalicja11i5.pl/

 

Translate »