Nie mogło nas zabraknąć podczas kolejnego Transport Manager Meeting, który tym razem odbył się 3 marca w Katowicach. W panelu dyskusyjnym „Jaki będziesz Pakiecie Mobilności?” prowadzonym przez redaktora Marka Loosa uczestniczył Maciej Wroński (Prezes TLP) wraz z Kosmą Złotowskim (Poseł do Parlamentu Europejskiego), Maciejem Zwyrtkiem (Kuźnia Trans), Łukaszem Włochem (OCRK) i Iwoną Szwed (Arena561).