Trudna sztuka negocjacji, czyli rozmowy polsko-rosyjskie

Trudna sztuka negocjacji, czyli rozmowy polsko-rosyjskie

Rozmowy polsko–rosyjskiej komisji tradycyjnie, jak co roku, przebiegały w napiętej atmosferze. Rosjanie już na początku zadeklarowali, że z ich strony jest to ostatnia tura rozmów, jaką są upoważnieni prowadzić w tym roku. Ewentualne niepowodzenie spotkania w Krakowie, w opinii Rosjan, powinno skutkować przeniesieniem uzgodnień na wyższy, rządowy poziom.

Pierwszą cześć dyskusji zdominowało omawianie przypadków kontroli przewoźników na terenie Polski i Rosji, nieprawidłowości w zachowaniu służb kontrolnych, a nawet oskarżenia o przyjmowanie łapówek przez funkcjonariuszy. Ostatecznie, strony uzgodniły, że w większym stopniu powinny korzystać z powołanej grupy roboczej rozpatrującej trudne przypadki kontrolne.

Negocjacje samego kontyngentu rozbijały się zarówno o całkowitą liczbę zezwoleń, jak i udział zezwoleń na kraje trzecie. Rosjanie dążyli do utrzymania status quo z tego roku, a także twardo nie zgadzali się na zwiększenie udziału zezwoleń na KR-3 powyżej 20% ogólnej puli. Ostatecznie, po wielu godzinach udało się osiągnąć porozumienie – w przyszłym roku każda ze stron otrzyma 190 tysięcy zezwoleń, a w ramach tej puli 48 tysięcy na przewozy do/z krajów trzecich otrzyma Polska. Zdecydowano również o przedłużeniu ważności tegorocznych zezwoleń do 31 stycznia 2017 r., a przyszłoroczny kontyngent również będzie mógł być wykorzystany do końca stycznia 2018r.

Rosjanie zdementowali informacje, które pojawiły się w ostatnich dniach w prasie na temat dodatkowych opłat na granicach jakie rzekomo miały być wprowadzone od 1 stycznia 2017 r.

0005 0004

Opracowała: Joanna Rutkowska

Translate »