2 sierpnia 2019 r. TLP wystąpiło do Marszałka Sejmu RP, Ministra Infrastruktury, Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Zdrowia w sprawie podjęcia działań legislacyjnych umożliwiających przedsiębiorcom z branży TSL przeprowadzanie samodzielnych kontroli stanu trzeźwości pracowników.

Nasze wątpliwości budzi dokonana przez Prezesa UODO interpretacja przepisów prawnych, z której wynika, że przedsiębiorcy transportowi nie mogą samodzielnie sprawdzać stanu trzeźwości swoich pracowników (głównie kierowców), bowiem sprawdzania takiego dokonują organy uprawione do ochrony porządku publicznego lub osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Co więcej, zgodnie z niniejszą interpretacją, do zbadania stanu trzeźwości pracownika potrzebna jest jego zgoda albo uzasadnione podejrzenie pracodawcy, że pracownik spożywał alkohol w czasie pracy lub stawił się do niej w stanie po spożyciu alkoholu, zaś dane o stanie trzeźwości należą do kategorii danych o stanie zdrowia i podlegają specjalnej ochronie prawnej.

Sytuacja ta stawia pod szczególnym znakiem zapytania kontrole wyrywkowe stanu trzeźwości kierowców, które są głównym elementem prewencji wewnętrznej pracodawców.

Opracowała:
Małgorzata Wieleba-Walicka
Radca Prawny TLP