Na stronach Komisji Europejskiej ukazał się projekt rozporządzenia ustanawiającego szczególne środki tymczasowe w związku z rosyjską inwazją na Ukrainę, dotyczące dokumentów kierowcy wydanych przez Ukrainę zgodnie z jej prawodawstwem, z dnia 20.06.2022, COM(2022) 313 final, 2022/0204 (COD). Teoretycznie proponuje się w nim sensowne rozwiązania. Uznawanie ukraińskich praw jazdy bez konieczności ich weryfikacji oraz uznawanie kwalifikacji wstępnej i szkoleń okresowych, zgodnych z dyrektywą 2003/59, wykonywanych na Ukrainie. Niestety dotyczyć to ma wyłącznie osób, które uciekły na terytorium Unii Europejskiej po ataku armii rosyjskiej w dniu 24 lutego br. na Ukrainę.

Związek pracodawców Transport i Logistyka Polska zaapelował do polskiej administracji rządowej, aby wystąpiła z wnioskiem o rozszerzenie zakresu podmiotowego tego aktu prawnego. Powinien on dotyczyć także (a może nawet i przede wszystkim) osób, które były zatrudnione w polskich przedsiębiorstwach przed 24 lutego br., czyli przed wybuchem wojny na Ukrainie. W propozycji Komisji projekt dotyczy jedynie bardzo wąskiej grupy osób objętych tymczasową ochroną, czyli w znakomitej większości kobiet, osób powyżej 65 roku życia oraz małoletnich. Z tego kręgu osób rzadko która posiada prawo jazdy kategorii umożliwiającej prowadzenie pojazdów używanych w drogowych przewozach rzeczy lub osób, a tym bardziej dokumenty potwierdzające ukończenie szkolenia zgodnie z dyrektywą 2003/59/WE.

Wystąpienie TLP znajdziesz TUTAJ.

Opracował:

Artur Kalisiak

Koordynator ds. Projektów Strategicznych TLP