22-23 listopada br. w Warszawie obradowała polsko-białoruska Komisja Mieszanej ds. Międzynarodowych Przewozów Drogowych, w której uczestniczyli przedstawiciele Transport i Logistyka Polska. Podczas zakończonych późnym wieczorem obradach uzgodniono finalnie wielkość kontyngentu zezwoleń na rok 2019. Wynosić on będzie po 199 000 zezwoleń dla każdego z krajów.

W ramach ustalonego kontyngentu polskim i białoruskim przewoźnikom przysługiwać będzie po 170 000 zezwoleń ogólnych, po 22 000 zezwoleń tranzytowych oraz po 7 000 zezwoleń kr-3.

Oznacza to niewielkie obniżenie liczby zezwoleń w odniesieniu do kontyngentu na rok 2018, który wynosi po 203 000 zezwoleń.

Strona białoruska wnioskowała o zwiększenie kontyngentu do 220 000 zezwoleń dla obu krajów. Nie spotkało się to jednak z aprobatą strony polskiej, która dążyła do obniżenia kontyngentu.

„Przyjęliśmy politykę zmniejszania kontyngentów dla krajów spoza UE, żeby dopasować je do realnego poziomu wykorzystania i potrzeb poszczególnych krajów” – powiedział przewodniczący polskiej delegacji Bogdan Oleksiak, dyrektor departamentu transportu drogowego w Ministerstwie Infrastruktury.

Koszty paliwa oraz prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce są nieporównywalnie wyższe niż w Białorusi. Ponadto, polscy przewoźnicy zmagają się z licznymi ograniczeniami wprowadzanymi na poziomie Unii Europejskiej. Zmiany te w dużo mniejszym stopniu dotyczą przewoźników spoza UE.

Za nami zakończone już trudne negocjacje zarówno z Białorusią, jak i Ukrainą. Najprawdopodobniej na początku grudnia podjęta zostanie kolejna próba ustalenia kontyngentu zezwoleń na rok 2019 w relacji Polska-Rosja. Październikowe spotkanie w Moskwie zakończyło się brakiem porozumienia. TLP będzie trzymać rękę na pulsie i informować o przebiegu rozmów dot. możliwości wykonywania przewozów również na rynku rosyjskim.

 

Opracował Artur Kalisiak