Dzisiaj wieczorem (26.01.2017) Polsko-Ukraińska Komisja Mieszana ds. międzynarodowych przewozów drogowych zakończyła obrady, a wiceministrowie obu stron podpisali porozumienie w formie protokołu. Polscy i ukraińscy przewoźnicy  otrzymają po 200 tys. zezwoleń do wykorzystania w tym roku.
Oczywiście z perspektywy 2017 roku kontyngent może wydawać się zbyt dużym wobec polskich potrzeb.
Ale w perspektywie najbliższych kilku – kilkunastu lat decyzja ta jest słuszna. Dziś gospodarka ukraińska dopiero zaczyna odbijać się od dna. Niemniej za kilka lat może to być duży rynek zbytu i o tym trzeba pamiętać, nie zamykając dziś drzwi przed tą perspektywą.