V.Bulc w Parlamencie Europejskim – silne stanowisko w przedmiocie delegowania pracowników

V.Bulc w Parlamencie Europejskim – silne stanowisko w przedmiocie delegowania pracowników

W dniu 5 grudnia odbyło się posiedzenie Komisji do spraw Transportu Parlamentu Europejskiego. Gościem obrad była Komisarz ds. Transportu V.Bulc. W dyskusji z europosłami Komisarz Bulc niezwykle stanowczo wskazała, ze kwestia wynagrodzeń minimalnych stosowanych do pracowników wysoko mobilnych w transporcie jest znaczącym wyzwaniem dla Komisji Europejskiej. Podkreśliła, że w porozumieniu z Komisarz UE ds. Zatrudnienia M.Thyssen przewiduje wprowadzenie wyjątku dla transportu – oddzielnego modułu w ramach rewizji dyrektywy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług. W ocenie Komisarz  żadna z obecnych propozycji rozwiązań tego zagadnienia nie jest zadowalająco. Komisja poszukuje innych rozwiązań, które nie doprowadza go podziału a zarazem końca wspólnego rynku Unii Europejskiej.

Link do obrad Komisji: http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20161130IPR53930/committee-on-transport-and-tourism-meeting-05122016-(pm)

Opracowała: Joanna Jasiewicz

Translate »