29 listopada w siedzibie Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego odbyło się kolejne posiedzenie Społecznej Rady Konsultacyjnej, będącej formą dialogu Inspekcji ze środowiskiem przewoźników drogowych.

W spotkaniu wziął udział Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Piotr Walczak – zastępca szefa Krajowej Administracji Skarbowej, który odpowiada za system monitorowania drogowego przewozu towarów. Z analiz Ministerstwa wynika, że przedsiębiorcy przyzwyczaili się do nowego systemu, zaś nieprawidłowości są minimalne i stanowią poniżej 1% zgłoszeń. Przypomniał również o dwóch procedowanych obecnie nowelizacjach ustawy, które wprowadzą m.in. obowiązek posiadania urządzeń GPS, a także rozszerzają system na przewozy kolejowe. Przewoźnicy wskazywali na przedłużające się i uciążliwe kontrole. Wiceszef KAS zobowiązał się do weryfikacji sygnałów i analizy postępowania urzędników. Prezes TLP Maciej Wroński podniósł kwestię kontrowersyjnych przepisów dotyczących konwojowania oraz przypadków nieuzasadnionego zarządzania konwoju. Wskazał również na liczne wątpliwości środowiska związane z najnowszym projektem Ministerstwa Finansów przewidującego odbieranie licencji przewoźnikom w przypadku wykrycia korzystania z podrabianego paliwa.

W dyskusji pojawił się również postulat zwiększenia do 1000 litrów limitu od którego będzie obowiązkowe zgłoszenie przewozu do systemu monitorowania. Minister poinformował, że analiza tego postulatu będzie możliwa dopiero po osiągnięciu zakładanej szczelności systemu.

GITD poinformowało również o trwających pracach nad przejęciem systemu VIATOLL. Zgodnie z założeniami od 3 listopada 2018r. GITD będzie poborcą opłat elektronicznych na polskich drogach. Ze względu na krótki okres wdrożenia, GITD nie przewiduje zmian w obowiązującym systemie. Nie możemy się więc na pierwszym etapie spodziewać choćby zmiany sposobu poboru opłaty. Docelowo Inspekcja chciałaby rozszerzyć system o elektroniczną kontrolę zezwoleń zagranicznych. Nowelizacja przewiduje również zmiany w czasie pracy inspektorów, umożliwiające im pracę w godzinach nocnych.

Od jutra rozpocznie również funkcjonowanie Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego. Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej rejestr będzie zawierał ewidencję przedsiębiorców,  poważnych naruszeń oraz osób uznanych za niezdolnych do kierowania operacjami transportowymi (które utraciły dobrą reputację). Założeniem systemu jest połączenie baz wszystkich państw członkowskich i wymiana informacji o naruszeniach popełnianych przez przewoźników. Polska jest klika lat opóźniona we wdrażaniu rejestru, w tej sprawie toczyło się przeciwko naszemu krajowi postępowanie przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości. Docelowa wersja systemu będzie gotowa 8 marca 2019r. Częściowo dane będę dostępne dla osób trzecich poprzez stronę internetową.

W ramach podsumowania aktywności kontrolnej Inspekcja poinformowała, że do końca października przeprowadziła łącznie 166 358 kontroli. W tym okresie w ramach kontroli zezwoleń nałożono 554 decyzje na zagranicznych przewoźników.

 

Opracowała Joanna Rutkowska