11-12 października br. obradowała Komisja ds. Transportu Parlamentu Europejskiego.

Pierwszy dzień był poświęcony dialogowi z przedstawicielami społeczeństwa na temat przyszłości transportu. W debacie „Przyszłość transportu w UE”, prowadzonej także poprzez twittera,  uczestniczył przedstawiciel Komisji Europejskiej p. Jean-Éric Paquet, Sekretarz Generalny. Pytania uczestników dotyczyły różnorodnych kwestii interesujących obywateli UE w zakresie wszelkich tematów transportowych jak transport miejski (polityka miejska, rola rowerów i ścieżek rowerowych) czy ochrona środowiska.

Dla branży transportu istotny był dzień drugi prac Komisji.

Ten dzień obrad był poświęcony m.in okresowym szkoleniom kierowców (przegłosowano m.in. sprawozdanie dot. okresowych szkoleń kierowców ,którego sprawozdawcą była nasza europejska parlamentarzystka Elżbieta Łukacijewska), ale i debacie z przedstawicielami Komisji Europejskiej o Pakiecie Mobilności.

Przedstawiciele Komisji Europejskiej – DG Move – po raz kolejny zaprezentowali zarys założeń Pakietu. Wiele słów i deklaracji padło w zakresie zrównoważonego charakteru propozycji Komisji i ułatwiania stosowania przepisów o delegowaniu w transporcie. Brakło jednak konkretów. na które czeka środowisko pracodawców w UE. Wypowiedzi dotyczące stawiania czoła wyzwaniom związanym z nowymi modelami biznesowymi czy wspierania konkurencyjności nie zawierają  treści pozwalających na odpowiedz na bardzo liczne pytania krytyczne dotyczące założeń Pakietu.

Europosłowie zwracali uwagę na fakt, iż istnieją rozbieżności między państwami członkowskimi co do rozumienia dumpingu ale i pojęcia rynku wewnętrznego UE.

W toku dyskusji silnie wybrzmiał głos europoseł Elżbiety Łukacijewskiej, która domagała się wyjaśnienia czy dojdzie do rozbicia Pakietu Mobilności na część socjalną i pozostałe kwestie oraz jak ma wyglądać równowaga w zakresie kabotażu. Sprzeciwiła się po raz kolejny stosowaniu słowa dumping w dyskusji o transporcie.

Warto także zwrócić uwagę na wystąpienie europoseł Martiny Dlabajovej. Europoseł zwróciła uwagę Komisji Europejskiej ale i pozostałych europosłów na sposób komunikacji dotyczący kwestii delegowania. Słowa, które padają w publicznych debatach, także w Parlamencie Europejskim, dzielą Europę, bazują i wykorzystują uprzedzenia obywateli.

Kolejne posiedzenie, tym razem z wysłuchaniem w przedmiocie warunków pracy w transporcie już w poniedziałek – 16 października.

Posiedzenie z 11 października: http://web.ep.streamovations.be/index.php/event/stream/171011-1430-committee-tran
Posiedzenie z 12 października: http://web.ep.streamovations.be/index.php/event/stream/171012-0900-committee-tran

Opracowanie: Joanna Jasiewicz