28 listopada br. przedstawiciele TLP uczestniczyli w obradach senackiej Komisji Ustawodawczej, której jednym z punktów obrad była analiza rozwiązań legislacyjnych w przedmiocie wdrożenia wyroku TK z 24 listopada 2016 roku ( K 11/15). Tytułem przypomnienia wyrok dotyczył niekonstytucyjności części przepisów o podróży służbowej mających zastosowanie do kierowców w transporcie międzynarodowym.
W toku dyskusji eksperci Komisji wskazali, iż do dnia dzisiejszego nie są dostatecznie wyjaśnione kwestie minimalnego standardu świadczeń dla kierowców, charakteru prawnego ryczałtów za nocleg czy też pojęcia bezpłatnego noclegu.
Przedstawiciele resortu infrastruktury w osobach Ministra Marka Chodkiewicza, Bogdana Oleksiaka, Hanny Kowalskiej oraz Anny Kowalczyk wraz z przedstawicielami TLP potwierdzili, iż na obecnym etapie toczą się prace partnerów społecznych nad modelem pracy i wynagradzania kierowców w ramach Trójstronnego Zespołu ds Transportu Drogowego. Rozwiązania wypracowane przez Zespół posłużą opracowaniu projektu ustawy, która kompleksowo ma uregulować sytuację prawną w branży transportu.

Komisja senacka badająca poziom realizacji orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego wyznaczyła półroczny termin do przedstawienia wyników prac Zespołu.

Link do nagrania z posiedzenia: http://www.senat.gov.pl/transmisje/podreczne-archiwum-ostatnich-transmisji/

Opracowała Joanna Jasiewicz