W zachodniopomorskim będzie łatwiej zatrudnić pracowników spoza Unii

W zachodniopomorskim będzie łatwiej zatrudnić pracowników spoza Unii

Transport i Logistyka Polska działa nie tylko na poziomie europejskim. Podejmujemy także działania na rzecz naszych członków w kraju, zarówno na szczeblu centralnym, jak i regionalnym.

Dzięki naszej interwencji, a także zrozumieniu problemu ze strony Wojewody Zachodniopomorskiego oraz władz samorządowych, w województwie Zachodniopomorskim lista zawodów deficytowych została poszerzona o zawody:

  • kierowcy autocysterny
  • kierowcy ciągnika siodłowego
  • kierowcy samochodu ciężarowego
  • pozostali kierowcy samochodów ciężarowych

Ułatwi to pozyskiwanie nowych kierowców, w szczególności z państw nie należących do Unii Europejskiej.

Odpowiedź Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na wystąpienie TLP

Translate »