Ważny i rozsądny głos niemieckiego biznesu w sprawie Pakietu Mobilności

Ważny i rozsądny głos niemieckiego biznesu w sprawie Pakietu Mobilności

28 czerwca na stronie Niemieckiego Stowarzyszenia Spedycji i Logistyki ukazał się komunikat o wspólnym stanowisku niemieckich pracodawców, przemysłu, handlu i organizacji logistycznych o stosowaniu dyrektywy 96/71 / WE o pracownikach delegowanych do pracowników w sektorze transportu.
Niemieckie organizacje:
  • Federalne Stowarzyszenie Niemieckich Związków Pracodawców (BDA)
  • Federacja Niemieckiego Przemysłu (BDI)
  • Federalne Stowarzyszenie Handlu Hurtowego, Handlu Zagranicznego, Usług (BGA)
  • Federalne Stowarzyszenie Logistyki Parcel i Express (BIEK)
  • Federalne Stowarzyszenie Biznesu, Transportu i Logistyki (BWVL)
  • Niemieckie Stowarzyszenie Spedycji i Logistyki (DSLV)
  • Stowarzyszenie Handlowe Niemcy (HDE)
zdecydowały się zabrać głos w dyskusji na przyszłym stanem rynku międzynarodowego transportu drogowego i zaapelowały do Parlamentu Europejskiego, aby podczas głosowania nad aspektami socjalnymi Pakietu Mobilności w dniu 4 lipca 2018 r., europarlamentarzyści przychylili się do kompromisu wypracowanego w Komisji TRAN polegającego na:
  • wyłączeniu przewozów transgranicznych z delegowania
  • objęciu delegowaniem wyłącznie kabotażu
To bardzo dobry sygnał, gdyż niemiecka gospodarka jest największym europejskim rynkiem międzynarodowej wymiany towarowej. To także bardzo dobry sygnał, że odbiorcy naszych usług zdecydowali się na zajęcie stanowiska. Bo to właśnie dla nich, a nie dla siebie pracujemy.
Transport i Logistyka Polska działając w ramach Konfederacji Lewiatan reprezentowanej w BusinessEurope od dawna stała na stanowisku, iż bez wyraźnego rozsądnego głosu biznesu, samodzielnie nie damy sobie rady. A przecież od kształtu przyszłego rynku zależy efektywność europejskiej gospodarki. Od lat staramy się przekonać o tym naszych krajowych i zagranicznych partnerów – odbiorców naszych usług. Dziś ten fakt zaczyna powoli docierać do europejskiej świadomości.
Opracował: Maciej Wroński

 

Translate »