W dzisiejszym wydaniu Tygodnika Gazety Prawnej ukazała się obszerna publikacja „Wielki Brat będzie śledził przewozy, tak jak na Węgrzech. Czas się przygotować.” autorstwa Mariusza Szulca i Piotra Szymaniaka. W publikacji znajdziecie szczegółowe omówienie proponowanych przez Ministerstwo Finansów rozwiązań związanych z rejestracją i monitoringiem przewozów drogowych wybranych rodzajów towarów.
wielki brat patrzy

Wśród wypowiedzi licznych ekspertów w publikacji zamieszczony jest także komentarz Joanny Rutkowskiej z TLP:

Wydaje się, że eksperci Ministerstwa Finansów, pracując nad tekstem projektu ustawy, nie wzięli pod uwagę współczesnych mechanizmów funkcjonujących w branży transportu i logistyki. Świadczą o tym chociażby przyjęte w projekcie definicje uczestników łańcucha dostaw oraz przypisane im obowiązki w systemie monitorowania przewozów, które nie do końca odpowiadają specyfice współczesnych przewozów. Od kilku lat mamy bowiem do czynienia ze złożonymi systemami logistycznymi, których naczelnymi zasadami są szybkość dostaw oraz minimalizacja kosztów – zarówno transportu, jak i magazynowania.

W tym zakresie pragniemy zwrócić uwagę jedynie na jeden z segmentów rynku transportowego, jakim są przewozy drobnicowe, czyli transport produktów i wyrobów gotowych, które przemieszczane są w opakowaniach jednostkowych lub zbiorczych,. Cały proces, trwający maksymalnie krótko, do 24 godzin, składa się z kilku operacji: załadunku u producenta, przewozu do centrum logistycznego, gdzie towary są przeładowywane na kolejne pojazdy i kierowane do regionalnych centrów. Z tych centrów regionalnych towary rozwożone są do odbiorców docelowych. W ramach tego cyklu towary są kilkukrotnie przeładowywane na różne środki transportu. Dodatkowo, biorąc pod uwagę to, że towary przeznaczone są do innych odbiorców, powstaje wątpliwość co do możliwości spełnienia wszelkich obowiązków nałożonych w ustawie bez znaczącego wydłużenia czasu realizacji zlecenia.

Uwzględniając to wszystko, wydaje się, że potencjalne korzyści dla budżetu państwa, jakie ma przynieść uszczelnienie systemu, mogą okazać się niższe niż koszty społeczno-gospodarcze, jakie w tym celu będzie trzeba ponieść.

Więcej w Tygodniku Gazety Prawnej lub na stronie: http://serwisy.gazetaprawna.pl/transport/artykuly/1016657,pakiet-przewozowy-przewoznicy-podatki-transport.html