1 czerwca br. na Węgrzech uruchomiono funkcję automatycznego nakładania kar (opłaty dodatkowej) za przekroczenie nacisku osi pojazdu lub jego masy, bez zatrzymania pojazdu. Jest to element działającego od 2017 r. krajowego systemu pomiaru nacisku na oś (TSM). Przypomnijmy, że w okresie od 19 września 2017 r. do 31 maja br. system wysyłał obsługującym pojazdy jedynie ostrzeżenia, a nie decyzje o nałożeniu opłaty dodatkowej.

TSM jest sieciowym systemem pomiarowym umożliwiającym mierzenie nacisku na oś pojazdu i ustalenie jego łącznej masy, co umożliwia wyławianie przeciążonych pojazdów ciężarowych i nakładanie opłat dodatkowych. System TSM dokonuje pomiarów pojazdu za pośrednictwem 107 stacji rozmieszczonych w 89 punktach na terenie tego kraju. Stacje wykorzystują czujniki zintegrowane z nawierzchnią drogi. Ocenia się, że za pomocą tego systemu kontrola obejmie 50% wszystkich pojazdów poruszających się po węgierskich drogach.

Więcej w broszurze: Przewodnik po TSM

 

Opracował: Maciej Wroński