Z dniem 26 grudnia br. został wprowadzony obowiązek składania wniosków o delegowanie pracowników do Włoch dla przedsiębiorstw oraz agencji zatrudnienia które mają swoją siedzibę w innych państwach członkowskich lub w krajach trzecich – nienależących do Unii Europejskiej.

Co ważne informacja musi być przesłana na 24 godziny przed rozpoczęciem okresu delegowania za pomocą strony internetowej.
Link do strony

Więcej na temat delegowania – strona Ministerstwa.
Link do strony Ministerstwa

Formularz:
Link do formularza

Zgłoszenie należy przesłać na adres mailowy.
Cabotaggio.DistaccoUE@lavoro.gov.it

Instrukcja do zgłoszenia.
Link do instrukcji

Dla pracowników i pracodawców włoskich i zagranicznych jest również dostępna – strona internetowa (www.distaccoue.lavoro.gov.it), gdzie można znaleźć informacje na temat włoskiego ustawodawstwa regulującego delegowanie w rozumieniu dekretu 136/2016 który jest transpozycją przepisów dyrektywy 2014/67 / UE.

Kary za nieprzestrzeganie przepisów wynoszą od 150 do 150 000 Euro.