Wsparcie innych polskich branż w sprawie Pakietu Mobilności

Wsparcie innych polskich branż w sprawie Pakietu Mobilności

W walce o kształt transportu i pośrednio o kształt całej europejskiej gospodarki wspierają nas pracodawcy z innych polskich gałęzi gospodarki narodowej. Przed jutrzejszym głosowaniem nad kształtem Pakietu Mobilności wspólnie wystosowaliśmy apel do europejskich posłów.

W apelu polscy pracodawcy zwrócili się m.in. o wyłączenie stosowania przepisów o delegowaniu do wszystkich przewozów transgranicznych! Taka decyzja pozwoliłaby zachować istniejące łańcuchy dostaw i spójność europejskiej gospodarki. Pozwoliłaby też zachować miejsca pracy u kooperantów i dostawców z państw peryferyjnych, a także konkurencyjność całej europejskiej gospodarki na światowym rynku. Pozwoliłaby dać wybór
europejskiemu konsumentowi i zapewnić mu dotychczasowy poziom kosztów utrzymania. Jeżeli obejmiemy przewozy transgraniczne delegowaniem spowodujemy wycofanie się znacznej części przewoźników z rynku ze względu na bariery i ryzyka administracyjno-prawne. Zmniejszy się elastyczność dostaw ich czas i koszty. Za błędną decyzję zapłaci jako pierwszy cały biznes, później zatrudnieni pracownicy, a na samym końcu konsument.

Pełny tekst apelu w wersji angielskiej

Pełny tekst apelu w wersji polskiej

Apel podpisało 14 organizacji:

 • Konfederacja Lewiatan
 • Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji
 • Rada Podatkowa Lewiatan
 • Polskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej
 • Związek Polskiego Leasingu
 • Związek Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa
 • Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego
 • Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego
 • Związek Przedsiębiorców Przemysłu Mody
 • Związek Pracodawców Technologii Cyfrowych
 • Związek Pracodawców Firm Produkcyjnych
 • Pracodawcy Zdrowia
 • Polskie Forum HR
 • Związek pracodawców Transport i Logistyka Polska

 

Opracował: Maciej Wroński

 

Translate »