Już w najbliższy poniedziałek 16 października Prezes Maciej Wroński zaprezentuje stanowisko TLP podczas wysłuchania przed połączonymi komisjami ds. Zatrudnienia i ds. Transportu Parlamentu Europejskiego. Wysłuchanie będzie poświęcone warunkom pracy w transporcie międzynarodowym.

Wydarzenie jest niezwykle istotne z uwagi na prace nad rewizją dyrektywy o delegowaniu, której rzekomym celem jest poprawa warunków pracy kierowców, jak i Pakiet Mobilności.W dyskusji o pracy kierowców dominują hasła polityczne dumpingu socjalnego czy współczesnego niewolnictwa, krzywdzące pracodawców, którzy w sposób uczciwy i transparenty prowadzą działalność gospodarczą.

Debaty polityczne pomijają milczeniem praktyczne aspekty funkcjonowania transportu i znaczącą część realnych problemów branży. Te zaś kwestie, z uwagi na specyfikę branży, jak i specyfikę pracy kierowców międzynarodowych muszą być po raz kolejny jasno przedstawione i to jeszcze przed obradami politycznymi 23 października br.

TLP, także jako członek Sojuszu na rzecz Przyszłości Transportu, reprezentującego organizacje pracodawców z Polski, Bułgarii, Litwy, Chorwacji, Rumunii, Macedonii, Słowenii i Węgier, przedstawi istotne dla branży kwestie, które nie mogą pozostać niezauważone w procesie legislacyjnym.

Transmisja będzie dostępna również w języku polskim pod adresem:

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20171011-1430-COMMITTEE-TRAN

Relacja będzie również dostępne po zakończeniu obrad w formie video. Zapraszamy do śledzenia obrad.

Opracowała:

Joanna Jasiewicz