WYSTĄPIENIE JUNCKERA „O STANIE UNII” OCZAMI ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH – „DZISIEJSZEJ EUROPIE BRAKUJE WIGORU, BY ZAKOŃCZYĆ DUMPING SOCJALNY”

WYSTĄPIENIE JUNCKERA „O STANIE UNII” OCZAMI ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH – „DZISIEJSZEJ EUROPIE BRAKUJE WIGORU, BY ZAKOŃCZYĆ DUMPING SOCJALNY”

Przemówienie „O stanie Unii” z 13 września głośno komentowane w prasie międzynarodowej zawiera nie tylko wizję rozwoju współpracy między państwami członkowskimi, lecz odnosi się do nowych projektów. Kolejnym ambitnym krokiem Komisji Europejskiej w budowaniu Europy bardziej socjalnej ma być utworzenie Europejskiego Urzędu ds. Pracy. Urząd miałby odpowiadać, według Komisji, za egzekwowanie „w sposób sprawiedliwi, prosty i skuteczny sposób” przepisów o mobilności pracowników.

Jak czytamy w oficjalnych materiałach Komisji Europejskiej:

„- do zadań Urzędu należeć będzie zacieśnianie współpracy między właściwymi służbami administracyjnymi państw członkowskich oraz podnoszenie wzajemnego zaufania na rzecz sprawiedliwej mobilności na jednolitym rynku, w tym poprzez rozwiązywanie ewentualnych sporów między organami krajowymi;

–  zgrupowanie istniejących instrumentów w zakresie mobilności transgranicznej w celu zapewnienia obywatelom, przedsiębiorstwom i organom publicznym punktu kompleksowej obsługi (EURES –  Europejski

Portal Mobilności Zawodowej, koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w UE, europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego, niebieska karta UE, itp.);

–  zwalczanie nadużyć prawa pracy i prawa socjalnego oraz organizacja wspólnych kontroli transgranicznych;

–  wykorzystywanie istniejących agencji i struktur do lepszego zarządzania transgranicznymi i wspólnymi działaniami, na przykład pod względem umiejętności prognozowania zapotrzebowania na umiejętności, bezpieczeństwa i higieny pracy, zarządzania restrukturyzacją i zwalczania pracy nierejestrowanej”.

Entuzjazmu Komisji Europejskiej zdają się nie podzielać europejskie konfederacje związków zawodowych, przyjmując bardziej sceptyczne stanowisko.

Frank Morela, Prezydent europejskiej federacji związków zawodowych branży transportu (ETF), komentując przemówienie „O stanie Unii” wskazał, że obecnej Europie brakuje wigoru, by wykorzenić dumping socjalny z rynku pracy, nieuczciwą praktykę, która w szczególności uderza w transport. Z przychylnością przyjmuje projekt powołania Europejskiego Urzędu ds. Pracy, lecz oczekuje na jego realizację.  ETF nie kryje rozczarowania, że pojęcie dumping socjalny padło tylko raz w toku przemówienia.

Luca Visentini, Sekretarz Generalny Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych (ETUC), wyraża zadowolenie z kontynuacji walki o wprowadzenie zasady równej płacy za równą pracę, w tym delegowanie pracowników.

Wyraża jednak zaniepokojenie, że Europejski Filar Praw Socjalnych nie był dostatecznie zaakcentowany. ETUC oczekuje większego zaangażowania w budowanie sprawiedliwości społecznej.

TLP oraz pozostali członkowie Sojuszu na rzecz Przyszłości Transportu śledzą z uwagą dyskusje europejskie oraz rozwój prac KE nad socjalną przyszłością UE.

Opracowała:

Joanna Jasiewicz

 

 

Źródło fot. flickr.com

 

Translate »