Komisja Europejska odsłania przez francuskim dziennikiem „Les Echos” swoje plany w zakresie Inicjatyw drogowych, jak czytamy w pierwszym zdaniu dzisiejszego wywiadu z Komisarz UE ds Transportu Violetą Bulc na łamach ww gazety. Konkretne plany Komisji Europejskiej dotyczące transportu drogowego towarów mają być znane już 31 maja br.

Wstęp publikacji odnosi się do sporu dwóch bloków państw europejskich – jeden blok przewodzony przez Francję wskazujący na istnienie nieuczciwej konkurencji oraz drugi -blok – Polski – wskazującej na ograniczenia w wolnym przepływie towarów. Wywiad z Komisarz ds Transportu Bulc jest zwięzłą odpowiedzią na wątpliwości wysuwane prze oba bloki oraz podsumowaniem ostatnich rozważań Komisji Europejskiej w przedmiocie sytuacji prawnej branży transportu międzynarodowego.

Zasadnicze tezy stawiane przez Komisarz Bulc to:

– transport drogowy jest poddany dyrektywie o delegowaniu pracowników i w jej ramach pozostanie, choć należy wyjaśnić oraz dokonać „adaptacji”

norm prawnych do specyfiki tej branży;

– należy uprościć kabotaż poprzez zniesienie liczby przejazdów w ramach kabotażu i pozostawienie samego kryterium dni;

– obecna liczba 7 dni w ramach kabotażu może ulec zmianie – nie chodzi jednak ani o otwieranie ani zamykanie rynków krajowych;

– płaca minimalna (w delegowaniu) nie powinna być stosowana do kierowców w transporcie międzynarodowym przy krótkich okresach pobytu za granicą;

– za bardziej zasadne Komisja Europejska uznaje zwalczanie spółek-skrzynek pocztowych i większą efektywność kontroli. W tym zakresie Komisja Europejska pokłada nadzieje w tzw. inteligentnych tachografach;

– Komisja Europejska rozważa częściowe objęcie przepisami europejskimi o transporcie pojazdów do 3,5 DMC

– Komisja Europejska rozważa także problematykę noclegów w kabinach pojazdów – nie planuje ich zakazu, lecz wyjaśnienie reguł oraz zwrócenie uwagi na kwestię infrastruktury.

Jak wskazuje autor wywiadu, propozycje Komisji Europejskiej, zwłaszcza w zakresie kabotażu, nie spotkają się z przychylnym przyjęciem we Francji ani w państwach, które zwarły porozumienie drogowe 31 stycznia br.

Zachęcamy do lektury >>>

Opracowała:

Joanna Jasiewicz