Za nami udział w seminarium „International Logistics – Challenges and Opportunities”

Za nami udział w seminarium „International Logistics – Challenges and Opportunities”

18 października br. braliśmy udział w seminarium „International Logistics – Challenges and Opportunities” zorganizowanym przez Holendersko-Polską Izbę Handlową. Seminarium otworzył Ron van Dartel Ambasador Holandii, który w swoim wystąpieniu odniósł się do polsko-holenderskiej współpracy gospodarczej, wymiany towarowej i holenderskich inwestycji w Polsce. Podkreślił w swoim wystąpieniu, iż tym co najbardziej jest w naszym kraju cenione to kapitał ludzki – znakomici i wykształceni fachowcy na wszystkich szczeblach. Ambasador docenił bardzo dobre warunki, jakie Polska i jej kolejne rządy zapewniają swoim i zagranicznym przedsiębiorcom działającym na jej terytorium.

Pierwsza część seminarium dotyczyła ogólnego tematu jakim jest unijny transport i logistyka. Jako pierwszy swój punkt widzenia zaprezentował Ewald Raben CEO of the Raben-Group. Przedstawił dokładne dane dotyczące praktycznie wszystkich istotnych aspektów dzisiejszego rynku transportowego. M.in. wskazał na znikomy udział przewozów kabotażowych w rynku europejskich przewozów krajowych, który średnio wynosi 1,8%. Zdaniem Rabena świadczy to, że zagraniczna konkurencja nie ma jakiegokolwiek wpływu na stan rynków krajowych i ewentualne tezy o tym, iż kabotaż niszczy rodzimych przewoźników są nieuzasadnione. Generalnie Raben ocenił kondycję europejskiego transportu i logistyki jako bardzo dobrą.

Drugie wystąpienie w tej części seminarium miał Maciej Wroński Prezes TLP. W odróżnieniu od swojego poprzednika, który mówił o teraźniejszości, Wroński wskazał na zagrożenia jakie dla transportu drogowego niosą inicjatywy Komisji Europejskiej, w szczególności w zakresie delegowania pracowników i Pakietu drogowego. Zdaniem Prezesa TLP już w niedługim czasie rynek transportu będzie miał zupełnie inne oblicze. Znikną małe i średnie przedsiębiorstwa, część kierowców z państw EU-12 straci pracę w swoim kraju, a wymiana towarowa w Europie ulegnie dosyć poważnemu zakłóceniu. To wszystko odbije się na gospodarce, a ostateczne koszty poniosą wszyscy obywatele Unii Europejskiej.

Po wystąpieniach prelegentów, w trakcie dyskusji, holenderski ambasador Ron van Dartel wskazał, iż w sprawie delegowania Holandia stara się być pośrodku pomiędzy obozem zwolenników rewizji dyrektywy a obozem antagonistycznym. Ambasador podkreślił, iż co do zasady Holandia popiera założenia nowej dyrektywy jako właściwego rozwiązania dla klasycznego (stacjonarnego) delegowania. Natomiast w kwestii jej zastosowania do pracowników mobilnych, a w szczególności do pracowników transportu drogowego, holenderscy eksperci wskazują na poważne zagrożenia dla tej branży i dla wymiany towarowej.

W kolejnych częściach seminarium omawiane były wyzwania dla branży transportowo-logistycznej, a także nowe trendy i szanse dla tej branży. Mówiono i dyskutowano o m.in. o cyber bezpieczeństwie w transporcie drogowym, telematyce i cyfryzacji. Seminarium zakończyła część networkingowa podczas której uczestnicy eventu nawiązywali indywidualne kontakty I wymieniali wzajemnie swoje doświadczenia.

Translate »