Byliśmy dzisiaj na warszawskiej konferencji Transport Manager Meetings „Praktyczne aspekty zarządzania transportem, która miała miejsce w hotelu Novotel Airport. Jak zwykle na konferencjach organizowanych przez redakcję Transport Managera frekwencja dopisała.

Dużo praktycznej wiedzy, ciekawe tematy i najnowsze informacje na temat wydarzeń europejskich istotnych dla przedsiębiorców. A na dodatek bardzo dobre rozmowy kuluarowe. W trakcie konferencji w imieniu TLP głos zabrali Maciej Wroński i Joanna Jasiewicz prezentując dwa tematy: „Przyszłość europejskiego rynku transportowego w rękach brukselskich urzędników. Jakie są możliwe scenariusze dla branży przewozowej?” oraz „Unijne negocjacje pakietu mobilności startują w grudniu. Czy jesteśmy przygotowani do obrony naszych interesów?”.

W ramach pierwszego tematu Maciej Wroński omówił m.in. nawiązał do następujących zagadnień:

  • zakres zmian w obecnie obowiązujących przepisach zaproponowanych w rewizji dyrektywy o delegowaniu i Pakiecie Mobilności
  • zagrożenia wynikające z proponowanych rozwiązań
  • możliwe zmiany na rynku transportowo-logistycznym w latach 2019-2025
  • ocena realnych szans na uniknięcie kryzysu na jednolitym rynku transportowym.

Z kolei Joanna Jasiewicz omówiła z powodzeniem ostatnie rozstrzygnięcia Komisji Zatrudnienia Parlamentu Europejskiego oraz Rady Europy dotyczące procedowanej rewizji dyrektywy o pracownikach delegowanych. Zarysowała dalszy scenariusz prac nad tą dyrektywą, stanowiska najważniejszych unijnych graczy a także możliwe  ostateczne rozstrzygnięcia. W jej wystąpieniu nie zabrakło odniesień do prac nad Pakietem Mobilności, ostatniej szansy na wypracowanie rozsądnych przepisów rozwiązujących niektóre z problemów wynikających z zastosowania modelu delegowania do międzynarodowych przewozów drogowych.