Wykonując dekret Prezydenta Federacji Rosyjskiej z dnia 29 września 2022 r. rosyjski rząd wprowadził rozporządzenie wykonawcze, w którym wprowadzono zakaz ruchu na terytorium tego kraju dla pojazdów zarejestrowanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Norwegii i Ukrainy, które wykonują przewozy drogowe.

Rozporządzenie to ma zastosowanie do następujących rodzajów międzynarodowego transportu drogowego towarów:

  • transport dwustronny;
  • transport tranzytowy;
  • transport z lub na terytorium państwa trzeciego.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 10 października 2022 r. i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2022 r.

Zakaz nie ma zastosowania do pojazdów, które wykonywały przewóz w momencie wejścia przepisu w życie, pod warunkiem opuszczenia terytorium Rosji nie później niż 7 dni po wejścia zakazu.

Zakaz nie dotyczy m.in. przewozów przesyłek pocztowych, żywych zwierząt oraz żywności jak mięso i jego przetwory, ryby, wyroby mleczne, ptasie jaja, miód, owoce, tytoniu, maszyn i urządzeń elektrycznych, aparatury medycznej, itd. Pełna lista zawiera 58 pozycji (załącznik nr 1 rozporządzenia).

Zakaz nie dotyczy także wjazdu do Obwodu Kaliningradzkiego oraz przejazdu przez ten obwód.

Dodatkowo, przy opuszczaniu terytorium Federacji Rosyjskiej przez dane pojazdy, objętość paliwa w zbiornikach nie może przekraczać 200 litrów.

Objęte zakazem pojazdy mogą dojechać tylko do znajdujących się na terenie Rosji przygranicznych magazynów przeładunkowych, gdzie nastąpi wymiana naczep lub przeładunek (lista miejsc w załączniku nr 2 rozporządzenia).Więcej szczegóły znajdziecie Państwo w dokumencie, którego tekst znajdziecie TUTAJ.

Opracowała Katarzyna Piechowska-Strumik