Wszystko wskazuje na to, że już 7 lutego zapadną decyzje co do dalszych losów Pakietu Mobilności 1. Ponieważ sposób procedowania nad pakietem jest coraz mniej przejrzysty oraz rodzi coraz większe wątpliwości co do przestrzegania procedur legislacyjnych, Transport i Logistyka Polska wystosowała apel do Antonio Tajaniego Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego o rozważenie możliwości zawieszenia prac nad Pakietem Mobilności.

Naszym zdaniem w debacie nad Pakietem Mobilności w coraz większym stopniu zaczynają dominować kwestie polityczne, a społeczno-gospodarcze schodzą na coraz dalszy plan. Widzimy coraz większą presję, aby jak najszybciej i za wszelką cenę zakończyć prace nad Pakietem przed wyborami do Europarlamentu, w celu ich wykorzystania podczas tegorocznej kampanii wyborczej. Odnosimy także wrażenie, że merytoryczna dyskusja prowadząca do kompromisowych rozwiązań zastępowana jest działaniami o charakterze siłowym. A przecież to właśnie Parlament Europejski wielokrotnie zwracał uwagę, iż demokracja nie może oznaczać bezwzględnej dyktatury większości.

Nie chcemy, aby Pakiet Mobilności został uchwalony kosztem jakości nowego prawa, kosztem zgodności procesu legislacyjnego z obowiązującym prawem, kosztem skutków społeczno-gospodarczych, kosztem wprowadzenia głębokiego podziału pomiędzy państwami i unijnymi społeczeństwami oraz kosztem spadku zaufania do Unii Europejskiej, jej organów i stanowionego prawa wśród znacznej części obywateli Unii. Dlatego też zaapelowaliśmy do Antonio Tajaniego o rozważenie zawieszenia prac nad Pakietem Mobilności tak, aby na spokojnie, po wygaśnięciu wyborczych emocji, bez politycznej presji, sprawą zajął się Parlament Europejski nowej kadencji.

Kopia pisma do A. Tajaniego (eng)

Tekst wystąpienia do A. Tajaniego (pl)

 

Opracowanie Maciej Wroński