Rocznie płacimy ok. pół miliarda złotych składek do ZUS z tytułu zatrudniania pracowników (kierowców) z Ukrainy i innych państw nieunijnych. Tymczasem terenowi urzędnicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych robią wszystko, aby uniemożliwić im pracę w międzynarodowych przewozach drogowych, przez odmowę wydania zaświadczeń potwierdzających opłacanie składek (dokument A1).

Przykładem tego jest zestaw pytań opracowany w jednym z terenowych oddziałów ZUS, na jakie trzeba odpowiedzieć ubiegając się o to zaświadczenie.

Nasuwa się pytanie? Czy po odmowie wydania zaświadczenia ZUS zwróci opłacone składki? Czy ZUS przyjmując składki nie łamie powoływanego przez urzędników prawa unijnego? Czy ZUS „ma w nosie” wpływy do swojego budżetu w wysokości 0,5 miliarda złotych?

ABSURD!!!

Zestaw pytań jednego z oddziałów ZUS-u:

https://tlp.org.pl/wp-cont…/…/2017/10/skm_c22717100411380.pdf

W tej sprawie poprosiliśmy o interwencję posła Jerzego Polaczka, który złożył stosowną interpelację:
http://jerzypolaczek.pl/wazna_interp_dla_kierowcow/