ZUS nie chce pieniędzy! Już prawie wszystkie oddziały ZUS odmawiają wydawania zaświadczeń A1 dla kierowców spoza Unii.

ZUS nie chce pieniędzy! Już prawie wszystkie oddziały ZUS odmawiają wydawania zaświadczeń A1 dla kierowców spoza Unii.

Rocznie płacimy ok. pół miliarda złotych składek do ZUS z tytułu zatrudniania pracowników (kierowców) z Ukrainy i innych państw nieunijnych. Tymczasem terenowi urzędnicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych robią wszystko, aby uniemożliwić im pracę w międzynarodowych przewozach drogowych, przez odmowę wydania zaświadczeń potwierdzających opłacanie składek (dokument A1).

Przykładem tego jest zestaw pytań opracowany w jednym z terenowych oddziałów ZUS, na jakie trzeba odpowiedzieć ubiegając się o to zaświadczenie.

Nasuwa się pytanie? Czy po odmowie wydania zaświadczenia ZUS zwróci opłacone składki? Czy ZUS przyjmując składki nie łamie powoływanego przez urzędników prawa unijnego? Czy ZUS „ma w nosie” wpływy do swojego budżetu w wysokości 0,5 miliarda złotych?

ABSURD!!!

Zestaw pytań jednego z oddziałów ZUS-u:

https://tlp.org.pl/wp-cont…/…/2017/10/skm_c22717100411380.pdf

W tej sprawie poprosiliśmy o interwencję posła Jerzego Polaczka, który złożył stosowną interpelację:
http://jerzypolaczek.pl/wazna_interp_dla_kierowcow/

Translate »