ZWOLNIENIE Z KWARANTANNY WSZYSTKICH KIEROWCÓW WRACAJĄCY DO POLSKI INNYMI ŚRODKAMI TRANSPORTU

ZWOLNIENIE Z KWARANTANNY WSZYSTKICH KIEROWCÓW WRACAJĄCY DO POLSKI INNYMI ŚRODKAMI TRANSPORTU

KIEROWCY WRACAJĄCY DO POLSKI INNYMI ŚRODKAMI TRANSPORTU ZWOLNIENI Z KWARANTANNY!

TLP już od momentu opublikowania przepisów o kwarantannie wielokrotnie apelowała o zwolnienie z obowiązkowej 14 dniowej izolacji kierowców, którzy wracali do Polski innymi środkami transportu czy to w celu odbioru tygodniowego odpoczynku lub rekompensaty, czy też (kierowcy z UA) wracających z urolpów w celu podjęcia w Polsce pracy.

Dzięki współdziałaniu TLP w tej sprawie z OZPTD wspólnie udało się doprowadzić do zmian w tych przepisach. A tu znajdziecie nowe przepisy: http://www.dziennikustaw.gov.pl/D2020000049101.pdf

Istotnym jest także uregulowanie w nowych przepisach statusu osób poddanych kwarantannie na ich podstawie. Do tej pory na skutek luki w prawie, nie za bardzo było wiadomo jakie świadczenia i na jakiej podstawie prawnej należne są takim osobom. Nowe przepisy zrównują status tych osób ze statusem osób skierowanych na kwarantanne imieną decyzją inspektora sanitarnego. Tym samym osobom tym należą się świadczenia chorobowe identyczne jak w przypadku lekarskiego zwolnienia z pracy. Dotyczyć to ma wszystkich osób poddanych kwarantannie z mocy prawa po 14 marca br.

W tym ostatnim przypadku należy pamiętać, że świadczenia za pierwsze 33 (lub 14) dni wypłaca obecnie pracodawca, a obowiązek ten przejmuje ZUS. Nadal walczymy, aby całe świadczenie za okres kwarantanny wypłacane było ze środków publicznych tak, aby pracodawca nie ponosił kosztów z tym związanych.

Nowe przepisy wchodzą w życie dzisiaj, czyli 20 marca br.

Zdjęcie: wiadomości.radiozet.pl

 

Opracował:
Maciej Wroński
Prezes TLP

 

 

Translate »