Ważne wieści z Brukseli – na skutek m.in. działań TLP Komisja Europejska wszczęła dzisiaj formalne postępowanie przeciwko Austrii w sprawie przepisów o płacy minimalnej. 

O skardze TLP do Komisji Europejskiej złożonej w styczniu można przeczytać poniżej:

przejdź do artykułu >>

W oficjalnym komunikacie Komisji czytamy, że postępowanie dotyczy uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w związku ze stosowaniem austriackiej ustawy dotyczącej zwalczania dumpingu płacowego i socjalnego (niem. Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz) w sektorze transportu drogowego.

„Komisja uważa, że praktyka ta w nieproporcjonalny sposób ogranicza rynek wewnętrzny UE. Choć „Komisja w pełni popiera zasadę ustanawiania krajowych płac minimalnych, to jednocześnie jest zdania, że stosowanie austriackich przepisów krajowych do wszystkich międzynarodowych operacji transportowych z rozładunkiem lub załadunkiem na terytorium Austrii stanowi nieproporcjonalne ograniczenie swobodnego świadczenia usług i swobodnego przepływu towarów” – czytamy w komunikacie opublikowanym na stronach KE.

Warto odnotować, że KE ma szczególne wątpliwości w kontekście stosowania płacy minimalnej do międzynarodowych operacji transportowych. W jej opinii przyjęte przez Austrię przepisy stanowią nieproporcjonalne obciążenia administracyjne i stoją w sprzeczności z podstawowymi zasadami rynku wewnętrznego.

Komisja wystosowała dzisiaj do władz austriackich wezwanie do usunięcia uchybienia, władze austriackie mają teraz dwa miesiące na ustosunkowanie się do zarzutów podniesionych przez KE.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w pełnym komunikacie prasowym >>

Opracowała:

Beata Gorczyca