Na podstawie informacji udostępnionych przez Departament Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Infrastruktury, przekazujemy informację przekazaną przez Komisję Europejską odnośnie tymczasowych wyłączeń ze stosowania przepisów dotyczących czasu pracy i odpoczynku kierowców, które zostały udzielone zgodnie z art. 14.2 rozporządzenia (WE) nr 561/2006 przez Republikę Czeską w dniach między 14 lutego-15 marca 2021 r.

Odstępstwa zostały wprowadzone w związku z utrudnieniami występującymi podczas przekraczania granicy w ramach tranzytu do Republiki Federalnej Niemiec od dnia 14 lutego 2021 r., godz. 00:00. Jest to spowodowane w szczególności obowiązkiem wykazania przez każdego, kto wjeżdża na terytorium Republiki Federalnej Niemiec, negatywnego wyniku testu na obecność COVID-19, jak również ciągłą presją możliwości przeprowadzania testów, jaką Republika Czeska musiała stworzyć na przejściach granicznych z Republiką Federalną Niemiec.

Tymczasowe wyjątki obowiązują od 14 lutego 2021 r. godz. 00:00 do 15 marca 2021 r. godz. 23:59 i polegają na:

– art. 6 ust. 1 rozporządzenia 561/2006: zastąpienie maksymalnego dziennego limitu prowadzenia pojazdu wynoszącego 9 godzin na 11 godzin;

– art. 6 ust. 2 rozporządzenia 561/2006: zwiększenie maksymalnego tygodniowego limitu czasu prowadzenia pojazdu z 56 godzin do 60 godzin;

– art. 8 ust. 1 rozporządzenia 561/2006: skrócenie regularnego dziennego okresu odpoczynku z 11 do 9 godzin;

– art. 8 ust. 6 rozporządzenia 561/2006: odłożenie tygodniowego okresu odpoczynku poza okres sześciu – 24 godzin.

Tymczasowe wyjątki dotyczą wszystkich kierowców wykonujących międzynarodowy transport drogowy towarów, jadących z Republiki Czeskiej do Republiki Federalnej Niemiec i przejeżdżających przez odpowiednie przejścia graniczne między Republiką Czeską a Republiką Federalną Niemiec.

Po skorzystaniu z odstępstwa kierowca musi niezwłocznie dokonać ręcznego wpisu na odwrocie wydruku / wykresówki, podając miejsce i powód odstępstwa. Dokumentację tę należy przedstawić w czasie kontroli, wraz z dokumentami towarzyszącymi danej wysyłce, w celu zweryfikowania uzasadnienia zastosowania odstępstwa.

Władze Republiki Czeskiej zobowiązały się do monitorowania stosowania tymczasowego złagodzenia, aby zapewnić, że nie zagraża ono zdrowiu i bezpieczeństwu kierowców i innych użytkowników dróg.

Przegląd tymczasowych odstępstw od czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku można znaleźć tutaj. 

 

*Więcej bieżących informacji na strefie członkowskiej TLP.

 

Opracowała:
Katarzyna Piechowska-Strumik
Dyrektor ds. Wsparcia Członkowskiego TLP