Coraz bardziej realne wydaje się, że silny lobbing w Brukseli związkowców z krajów zachodnich oraz rozszerzający się populizm doprowadzi już w lipcu do zmiany przepisów unijnych o delegowaniu pracowników do pracy za granicą. Ich wdrożenie – w ciągu wymaganych 2 lat – szczególnie silnie uderzy w transport drogowy, dezorganizując go do wymiaru krajowego i wykluczając z usług krajowych obce firmy transportowe, a pośrednio – doprowadzi do wzrostu kosztów logistyki. To główne i potencjalne skutki rewizji przepisów, na co zwraca uwagę Związku Pracodawców Transport i Logistka Polska.

Cały materiał: http://logistyka.wnp.pl/

Coraz bardziej realne wydaje się, że silny lobbing w Brukseli związkowców z krajów zachodnich oraz rozszerzający się populizm doprowadzi już w lipcu do zmiany przepisów unijnych o delegowaniu pracowników do pracy za granicą. Ich wdrożenie – w ciągu wymaganych 2 lat – szczególnie silnie uderzy w transport drogowy, dezorganizując go do wymiaru krajowego i wykluczając z usług krajowych obce firmy transportowe, a pośrednio – doprowadzi do wzrostu kosztów logistyki.

Cały materiał: logistyka.wnp.pl