Losy Brexitu przypominają scenariusz filmu sensacyjnego z wieloma zwrotami akcji. Pośrodku tej akcji chcąc nie chcąc znalazły się firmy transportowe oraz kierowcy, którzy każdego dnia przewożą towary na Wyspy Brytyjskie. W przypadku przywrócenia kontroli na granicy istnieje poważne zagrożenie powstania zatorów, co potwierdza Komisja Europejska w odpowiedzi na pismo TLP.

W piśmie zwróciliśmy Komisji uwagę na fakt, że stojący w wielogodzinnych kolejkach kierowcy są narażeni na kary związane z naruszeniem przepisów o czasie jazdy i odpoczynku. Komisarz Bulc podkreśla, że państwa członkowskie mogą wprowadzić tymczasowe odstąpienie stosowania Rozporządzenia 561/2006, jeśli nie będzie pociągało to pogorszenia warunków pracy kierowców.

PRZEJDŹ DO PISMA  >>>