Transport i Logistyka Polska od dawna w kolejnych wystąpieniach do władz domaga się wprowadzenia możliwości kontroli trzeźwości kierowców przez pracodawców bez konieczności wzywania Policji. Tym razem wszystko wskazuje, że po latach nasze postulaty zostaną spełnione. Na rządowej stronie Centrum Legislacji pojawił się długo oczekiwany projekt zmian w przepisach umożliwiajacy prewencyjne kontrole trzeźwości.
Jak czytamy w projekcie:
  • Przepisy o badaniu trzeźwości staną się częścią kodeksu pracy,
  • Badanie trzeźwości jest możliwe jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób lub ochrony mienia pracodawcy.
  • Pracodawca może też wprowadzić kontrolę na obecność środków działających podobnie do alkoholu w ich organizmach.. Warunki i tryb takiej kontroli są analogiczne jak badanie trzeźwosci.
  • Badanie (przez pracodawcę) jest możliwe przy użyciu metod niewymagających badania laboratoryjnego. Na żądanie pracodawcy albo pracownika badanie może przeprowadzić także Policja.
  • Grupę lub grupy pracowników objęte kontrolą trzeźwości, metodę kontroli oraz sposób jej przeprowadzenia ustala się w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w obwieszczeniu, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy.
  • Pracodawca informuje pracowników o wprowadzeniu kontroli trzeźwości (i kontroli na obecność innych substancji) w sposób przyjęty u danego pracodawcy, nie później niż 2 tygodnie przed rozpoczęciem jej przeprowadzania.
  • W przypadku wykrycia alkoholu, pracodawca nie dopuszcza pracownika do pracy. Zgodnie z propozycją ustawodawcy, taka nieobecność pracownika jest usprawiedliwiona i pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Została jednak wprowadzona możliwość zastosowania kary pieniężnej.
  • Szczegóły dot. kontroli będą określone w rozporządzeniu.

Projekt jest dostępny TUTAJ

 

Opracowała: Joanna Jasiewicz

Fotografia: wikipedia