Od 1 kwietnia 2018 roku na Słowenii kierowcy pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej ponad 3,5 tony będą uiszczać opłatę drogową w nowy sposób – poprzez elektroniczny system poboru opłat DarsGo.

Z sieci słoweńskich autostrad będą mogły korzystać jedynie te pojazdy, które zostaną zarejestrowane w systemie i wyposażone w urządzenie DarsGo. Urządzenia tego nie będzie można przenosić z pojazdu do pojazdu. System DarsGo będzie naliczał samodzielnie opłatę drogową na podstawie przejechanego dystansu.

Wszystkie pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej ponad 3,5 tony zostaną włączone do systemu DarsGo. W przypadku pozostałych pojazdów nadal będzie obowiązywał system winiet.

Podczas przejazdu ciężkiego pojazdu bramka rozpozna jego urządzenie DarsGo za pomocą czujników mikrofalowych, co będzie stanowiło podstawę do naliczenia opłaty drogowej za dany odcinek autostrady.

W urządzeniu DarsGo zostanie zapisany numer rejestracyjny pojazdu i jego klasa emisji EURO. Klasę opłat drogowych kierowca określi każdorazowo przed rozpoczęciem jazdy na podstawie liczby osi pojazdu.

Zamiast tego będą mieli możliwość wyboru jednego z łatwych sposobów uiszczania opłaty drogowej:

  • w formie PRZEDPŁATY na rachunku pojazdu, którą należy wpłacić w „DarsGo servis” za pomocą gotówki, karty paliwowej lub płatniczej, ewentualnie na stronie www.darsgo.si za pomocą karty płatniczej lub przelewu na rachunek spółki Dars;
  • PŁATNOŚĆ Z DOŁU na podstawie umowy ze spółką Dars lub po połączeniu urządzenia DarsGo z wybraną kartą paliwową.

Obowiązkowej rejestracji fi rmy i pojazdów w systemie DarsGo można dokonać:

  • na www.darsgo.si – należy zarejestrować firmę i pojazdy, wydrukować wypełniony formularz; następnie, aby otrzymać urządzenie DarsGo, w „DarsGo servis”, należy przedstawić formularz i uiścić opłatę administracyjną;
  • bezpośrednio w „DarsGo servis”, gdzie po uiszczeniu opłaty administracyjnej otrzymają Państwo urządzenie DarsGo;
  • przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej mogą przeprowadzić całe postępowanie rejestracyjne i zamówienie urządzenia DarsGo przez Internet, opłatę administracyjną uiścić za pomocą karty płatniczej, a urządzenie DarsGo otrzymać za darmo pocztą.

Aby zarejestrować pojazd w systemie DarsGo, należy okazać dowód rejestracyjny i potwierdzenie klasy emisji EURO.

Dla każdego urządzenia DarsGo koszty administracyjne wynoszą 10 EUR.