Branża transportowa od lat zmaga się z problemem niedoboru pracowników – liczba kierowców zawodowych wciąż jest, zwłaszcza w kontekście dynamicznego rozwoju tej gałęzi gospodarki, zbyt niska. Fundacja Truckers Life we wsparciu Transport i Logistyka Polska ruszyła z kampanią, której celem jest zwrócenie uwagi na złe warunki pracy kierowców w miejscach załadunku i rozładunku, stanowiące jedną z ważnych przyczyn coraz mniejszej popularności tego zawodu.  

Złe warunki pracy w miejscach załadunku i rozładunku to problem, który kierowcy zawodowi podnoszą od wielu lat. Niestety, wciąż pozostaje on nierozwiązany – mówi prezes Fundacji Dagmara Trusewicz.

Według badań przeprowadzonych na potrzeby raportu “Diagnoza warunków sanitarnych i parkingowych w bazach logistycznych w Polsce i w Europie”. Który powstał we współpracy Fundacji Truckers z Transport i Logistyka Polska problematycznymi obszarami w tym miejscach są: czas i jakość obsługi kierowców, dostępność miejsc parkingowych, a także – sanitariatów.

To niewyobrażalne, że w XXI wieku ogromna grupa zawodowa wciąż ma problem z dostępem do toalety w czasie pracy – mówi prezes Fundacji Truckers Life. – Po publikacji raportu diagnozującego problem, naturalną kontynuacją naszych działań stało się wdrożenie projektu mającego na celu poprawę sytuacji.

“Nie jesteśmy kropkami na mapie”

7 lipca na kanale YouTube Fundacji miała miejsce premiera spotu, będącego wizytówką kampanii społecznej Truckers Friendly Place. Film mający na celu zwrócenie uwagi na trudne warunki pracy kierowców w miejscach załadunku i rozładunku już w ciągu pierwszego tygodnia od publikacji został wyświetlony na samym Facebooku ponad 100 tysięcy razy. Zyskał ogromną liczbę udostępnień oraz pozytywnych komentarzy kierowców, piszących że video pokazuje doskonale realia pracy w miejscach załadunku i rozładunku – bez zbędnej gloryfikacji, za to z naciskiem na najważniejsze kwestie.

Do nadania kampanii hasła “Nie jesteśmy kropkami na mapie” zainspirował nas komentarz jednego z obserwujących nasze social media kierowców. Na post dotyczący obojętności branży na przemęczenie truckerów, mężczyzna odpowiedział: “Jak może być zmęczona kropka na mapie?” – wyjaśnia Patrycja Dudzisz, specjalista ds PR i marketingu w Fundacji Truckers Life. – Najwyższa pora zrozumieć, że kierowcy to żywi ludzie, nie kropki na mapie. Mamy nadzieję, że kampania zwiększy świadomość branży, przestrzegając jednocześnie, że zaniedbania w obszarze warunków pracy kierowców skutkować mogą coraz większym problemem ze znalezieniem chętnych do wykonywania tego zawodu.

Truckers Friendly Place – projekt, który realnie poprawi warunki pracy kierowców

Kampania Truckers Friendly Place jest elementem większego projektu o tej samej nazwie. Kluczową rolę pełni w nim ankieta, służąca kierowcom do stałej oceny miejsc załadunku i rozładunku. Kierowcy już od niemal miesiąca sumiennie oceniają magazyny, spotykane na swoich trasach. W oparciu o zebrane dane, Fundacja opracowuje mapę baz logistycznych oraz cykliczny ranking tych miejsc. Niebawem pokaże także firmy wprowadzające dobre praktyki i rozwiązania na rzecz poprawy warunków pracy kierowców. Będą to Truckers Friendly Places.

Zdajemy sobie sprawę, że rozwiązania legislacyjne w kwestii warunków pracy w bazach logistycznych nie powstaną z dnia na dzień – mówi Dagmara Trusewicz. – Oddając głos kierowcom, chcemy przedstawić opinii publicznej zróżnicowane standardy obsługiw poszczególnych miejscach załadunku – w transparentny sposób pokazać, co i gdzie wymaga poprawy. Przez projekt Truckers Friendly Place chcemy skierować działania CSR-owe branży w stronę poprawy warunków pracy w zawodzie kierowcy.

By ocenić miejsce załadunku, wystarczy odpowiedzieć na kilka prostych pytań, dostępnych tutaj w aż 14 wersjach językowych: https://truckersfriendlyplace.limesurvey.net/427449?lang=pl

Więcej o projekcie Truckers Friendly Place można dowiedzieć się na stronie internetowej www.truckersfriendlyplace.eu